Оновлено
2022-12-30
11:18:04

Facebook Instagram


Університет

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – один із найстаріших класичних університетів в Україні. Заснований за указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа 4 жовтня 1875 р. Університет відкрито у складі трьох факультетів: теологічного, філософського та юридичного. Перший ректор університету – відомий громадський і політичний діяч, депутат крайового сейму і австрійського парламенту К. Томащук.

У 1877 році для потреб університету закладено ботанічний сад, відкрито фармацевтичне відділення філософського факультету, кафедри зоології, ботаніки, мінералогії, фізики. На філософському факультеті створено кафедру української мови, яку очолювали професори Г. Онишкевич, О. Калужняцький, К. Ганкевич, з 1885 до 1919 р. проф. С. Смаль-Стоцький. В університеті викладали і вели дослідницьку роботу вчені європейського та світового рівня: економіст Й. Шумпетер, юристи Є. Ерліх, Г. Гросс, історик Р. Кайндль, композитор і письменник С. Воробкевич, математик Л. Гегенбауер, біолог Е. Тангль, хімік Р. Пшібрам; навчалися І. Франко, В. Сімович, Д. Лукіянович, Ю. Кобилянський, С. Шпойнаровський, О. Колесса.

Після розпаду Австро-Угорської імперії у 1918 р. і прилучення Північної Буковини до Румунського королівства до 1940 р. університет вважався румунським вищим навчальним закладом.

Входження у 1940 р. Північної Буковини до складу УРСР зумовило реорганізацію університету у державний вищий навчальний заклад з українською мовою викладання у складі  шести факультетів: фізико-математичного, геолого-географічного, біологічного, хімічного, філологічного та історичного. Здобуття Україною незалежності сприяло зростанню університету, розширенню наукових напрямів. У 1991 р. відкрито педагогічний та відновлено юридичний факультети, 1994 – філософсько-теологічний факультет, 2000 – факультет фізичної культури та здоров’я людини, 2004 –факультет комп’ютерних наук та факультет образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, 2005 – коледж ЧНУ, 2008 – загальноуніверситетську кафедру архітектури і будівництва. Сьогодні в університеті діє 16 факультетів:

- біології, екології та біотехнології;

- географічний;

- економічний;

- інженерно-технічний;

- іноземних мов;

- історії, політології та міжнародних відносин;

- комп’ютерних наук;

- прикладної математики;

- психології, педагогіки та соціальної роботи;

- фізичний;

- фізичної культури та здоров’я людини;

- філологічний;

- філософсько-теологічний;

- хімічний;

- юридичний;

- образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

У 1989 р. Чернівецькому університетові присвоєно ім'я визначного буковинського письменника Юрія Федьковича.

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти і науки, у 2000 році Чернівецькому державному університету імені Юрія Федьковича надано статус національного.

В університеті навчається понад 16 тисяч студентів, підготовку яких здійснюють 86 кафедр за 61 напрямом, 70 спеціальностями. Майже половина студентства Чернівців навчається в університеті.

Навчально-наукову роботу забезпечують майже 1 200 викладачів, у т.ч. 125 докторів наук, професорів, майже 700 кандидатів наук, доцентів; серед яких 10 лауреатів Державних премій України, 16 академіків Національної академії наук та Академії наук вищої школи України, 40 – відзначено державними нагородами.

В університеті діють аспірантура та докторантура, 12 спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Основні напрями наукових досліджень: історія України, теоретичні та прикладні дослідження напівпровідникового матеріалознавства; розробка нових технологій, матеріалів, мікросхем і приладів для опто-, радіо- та мікроелектроніки, напівпровідникового приладобудування; статична оптика, голографія; технології модульного навчання; інноваційні технології в бізнесі та освіті, проблеми творчої самореалізації особистості; охорона навколишнього середовища; біотехнології; екологія; географія; політологія, проблеми мови та літератури, міжнародні відносини, туризм. За цими напрямами працює понад 10 наукових шкіл.

ЧНУ має 15 навчальних корпусів, 7 гуртожитків, спорткомплекс, дослідне господарство, ботанічний сад, природничий та етнографічний музеї,  історико-культурний центр, видавництво «Рута». Наукова бібліотека нараховує майже 3 млн. примірників, серед яких інкунабули, стародруки. Діє австрійська бібліотека. Видаються газети «Університетський вісник» та студентська «Ньюформати».

Викладачі і студенти університету беруть участь у спільних наукових програмах, що здійснюються згідно з угодами про творчу співпрацю з провідними навчальними закладами та науковими інституціями США, Канади, Австрії, Німеччини, Польщі, Румунії, Китаю, Росії, Білорусі, Ізраїлю, Молдови та інших країн. Міжнародний авторитет університету зріс завдяки визнанню Міжнародним біографічним центром у Кембріджі двох професорів університету „Людиною року”, присвоєнню провідним науковцям світу звань „Почесний доктор” Саскачеванського (Канада), Сучавського (Румунія), Ризького (Латвія), Варшавського, Ягелонського, Жешовського (Польша), Карлового (Чехія) та Бельцького (Молдова) університетів, отримання соросівських грантів 20 викладачами, аспірантами та студентами університету. Проф. О.Ангельський удостоєний премії Галілео Галілея, яка щорічно присуджується міжнародною оптичною комісією одному науковцю у світі.

У жовтні 1999 р. Чернівецький університет прийнято у почесні члени Міжнародної асоціації університетів "Рhi Beta Delta" (СШA). У січні 2009 р. університет увійшов до Європейської асоціації університетів (European University Association), приєднався до Угоди про партнерство у створенні електронної бібліотеки України (ELibUkr) та Великої хартії університетів (Magna Charta Universitatum). Університет – колективний член Українського національного комітету  Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (УНК ІКОМОС).

Згідно з рейтингом ВНЗ за версією наукометричної бази даних SciVerse Scopus Чернівецький національний університет посідає 8-е місце серед вищих навчальних закладів України.

Міжнародну діяльність університету доповнюють спеціалізовані науково-дослідні інститути та центри, а саме: науково-дослідний інститут європейської інтеграції та регіональних досліджень, науково-дослідний центр Буковинознавства, Центр канадських студій імені Рамона Гнатишин, Центр американських студій, Центр «Східна школа польських студій імені Антона Кохановського», Центр євроатлантичної інтеграції та безпеки, Центр богемістики, Центр німецькомовних студій „GEDANKENDACH“, Центр порівняльної румунської філології ім. Григорія Бостана, Центр славістичних студій, Центр іудаїки. Партнерські стосунки з посольствами Канади, Польщі, Чехії, Румунії, Австрії, Німеччини в Україні сприяють розвитку міжнародної діяльності університету в освітній галузі, наближаючи її до європейського освітнього простору в рамках дії Болонського процесу. На базі університету проводяться міжнародні семінари спільно з Центром інформації та документації НАТО в Україні.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster[¬Ћ@:пЕvchnu.edu.ua
 © 1999-2015 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В. Дизайн: Антонюк А.М.