Оновлено
2022-12-30
11:18:04

Facebook Instagram


Спільні операційні програми Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007 – 2013 рр. за фінансової підтримки Європейського Союзу:

         1. Історико-етнографічна спадщина – складова сталого розвитку туризму на Буковині (СПАДЩИНА) (Historical and ethnographic heritage part of the sustainable development of tourism in Bukovina (HERITAGE).

         Аплікантом проекту є ЧНУ в співпраці з Сучавським університетом (Румунія) з бюджетом 1 486 721, 82 євро.

         2. Партнерство заради розвитку культурних традицій серед молоді (Partnership to promote cultural traditions among young people). Аплікантом проекту є Асоціація Мугурел м. Дорогой Ботошанського повіту (Румунія) з бюджетом 90 810 євро.

3. Транскордонний освітній обмін в галузі Європейських студій як сприяння зменшенню ефекту кордону на східному рубежі ЄС (Cross-border educational exchanges in European studiesfavorable framework in the diminishing of the border effects at the eastern frontier of the EU)
Ясський університет «А. І. Куза» (Ясси, Румунія) – головний партнер, Молдовська академія економічних студій (Кишинів, Республіка Молдова) – партнер 1, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – партнер 2. Бюджет проекту 165 000 євро.
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster”hЭ=@DЛ#Ёchnu.edu.ua
 © 1999-2015 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В. Дизайн: Антонюк А.М.