Оновлено
2022-12-30
11:18:04

Facebook Instagram


 

 

СПІЛЬНИЙ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕМПУС-ПРОЕКТ

 


 

Розбудова партнерства між університетом

 та підприємством задля навчання

на основі компетентністного підходу

у Вірменії, Грузії та Україні

516613-TEMPUS-2011-BE-JPHES

Коротка назва проекту:   «Cap4Com»

Багатонаціональний спільний проект              Пріоритет Вища освіта і суспільство

Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014

Програма фінансування ЄС:

Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства

Сума гранту програми Темпус:     776 453,15

Цільова група: науковці, викладачі та адміністративні працівники ВНЗ, студенти та випускники, підприємства (великі, середні та малі), організації працедавців, торгово-промислові палати, урядові органи, які є відповідальними за створення умов (технічна підтримка, доступ до фінансування, законодавча база), при яких, завдяки співробітництву між університетами та підприємствами, можуть виникати нові бізнес-проекти

Отримувач гранту: Католицька вища школа Сінт-Льовен, Бельгія

Координатор:

Гірт Де Лепелєр

 Контакти: 

 тел.: 0032 92658645,

 факс: 0032 92658646

е-адреса: geert.delepeleerХУaJ@bЗ‚yЪkahosl.be

Головний менеджер проекту:

проф. Володимир Шатоха, проректор, Національна металургійна академія

Контакти:

тел./факс: 0038 05624744333

е-адреса: shatokhaХУaJ@bЗ‚yЪmetal.nmetau.edu.ua

Партнерство:

§  Академія Греноблю, відділ професійної підготовки, Франція

§  Центр трансферу технологій Стейнбейс, Німеччина

§  Університет Аален, Німеччина

§  Торгово-промислова палата Східної Фландрії, Бельгія

§  Університет Ковентрі, Великобританія

§  Єреванський державний університет, Вірменія

§  Державний університет Горіс, Вірменія

§  Торгово-промислова палата м. Єреван, Вірменія

 

§  Торгово-промислова палата Грузії

§  Державний університет Шота Руставелі, Грузія

§  Технічний університет Грузії

§  Національна металургійна академія України

§  Одеський національний політехнічний університет, Україна

§  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

§  Торгово-промислова палата України

Мета та завдання проекту:

Зміцнення спроможності університетів Вірменії, Грузії та України відповідати потребам суспільства, заснованого на знаннях, та ринкової економіки, що досягається через:

§ підвищення відповідності вищої освіти до поточних вимог ринкової економіки;

§ реформування управління університетами для сприяння усталеному партнерству з широким колом підприємств;

§ підвищення рівня обізнаності у суспільстві про переваги партнерства університетів та промисловості.

Напрями діяльності за проектом:

·  Розвиток людських ресурсів та методології, що забезпечать розвиток партнерства між університетами та підприємствами відповідно до Європейського досвіду.

· Впровадження нової моделі партнерства між університетом та підприємством, заснованої на взаємній відповідальності та спільного подолання ризиків задля взаємовигідних результатів.

·  Створення Центрів партнерства з підприємствами в університетах-партнерах.

·  Створення мережі та веб-платформи партнерства університетів та підприємств.

·           Забезпечення якості та моніторинг.

·   Розповсюдження досвіду шляхом проведення тренінгів, семінарів та конференції, а також інших заходів.

·    Пілотне впровадження послуг для викладачів, науковців, студентів та представників промисловості.

Очікувані результати:

I. Структуру, управління та роль Центрів партнерства з підприємствами буде запропоновано у якості прикладу усталеного партнерства на основі аналізу кращого Європейського досвіду.

II. В університетах-партнерах Вірменії, Грузії, України буде створено Центри партнерства з підприємствами з кваліфікованими фахівцями, необхідними ресурсами, бізнес-планом, стратегіями розвитку та добре обладнаними Лабораторіями розвитку бізнесу.

III. Методологію компетентнісно-орієнтованого навчання буде впроваджено в семи університетах Вірменії, Грузії та України, що супроводжуватиметься інтенсивним розповсюдженням результатів проекту, спрямованим на підвищення рівня обізнаності про переваги партнерства університетів та промисловості

Координатор проекту від України:

Національна металургійна академія України   www.nmetau.edu.ua

Відповідальна особа: професор Шатоха Володимир Іванович, проректор

Контакти:  тел./факс: 0038 0562474433, e-адреса: shatokha@metal.nmetau.edu.ua

Контактна інформація Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (одного з 2 партнерів з України):

www.chnu.edu.ua

Відповідальна особа:

Лопатинський Юрій Михайлович, проректор

Контакти: 

тел./факс: 0038 0372 584856

e-адреса: lopatynskyy@ukr.net

Web-site проекту: http://cap4com.eu

                            http://www.cap4com.chnu.edu.ua

 

 

СПІЛЬНИЙ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕМПУС-ПРОЕКТ

 

“Крос-медіа та якісна журналістика” (530599TEMPUS120121DETEMPUSJPCR Crossmedia und Qualitätsjournalismus).

 

Фінансування проекту здійснюється коштом Європейського Союзу.

 

Головним координатором проекту виступає університет м. Пассау (Німеччина), український співкоординатор – Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова. Також беруть участь партнери з Австрії і Румунії та українські партнери – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Сумський державний університет, Українська прес-група, Академія української преси, Міністерство освіти і науки України.

 

Мета цього проекту  розробка навчальної програми для студентів-магістрів, інтернаціональна навчальна програма має  відповідати вимогам інформаційного суспільства з притаманними йому структурними змінами, сприяти  удосконаленню освіти  у розумінні Лісабонської стратегії Європейського Союзу.

 

Загальний бюджет проекту: 1 251 046,00

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕМПУС-ПРОЕКТ СТРУКТУРНИХ ЗАХОДІВ

4-й конкурс 2011 р.

 


logo_trust_ukraine_small

Національна система забезпечення якості

та взаємної довіри в системі вищої освіти України

 

516935-TEMPUS-2011-FI-SMGR

Коротка назва проекту:   «TRUST»

Національний проект Структурних Заходів ПріоритетРеформа врядування

Тривалість проекту: 15 жовтня 2011 – 14 жовтня 2014 

Програма фінансування ЄС:

Міжрегіональна програма Європейського сусідства і партнерства

Сума гранту програми Темпус:  € 791141,73

Цільова група: законодавці в області вищої освіти і науки,адміністрація університетів, студенти, випускники, роботодавці, інвестори, суспільство в цілому

Отримувач гранту: Університет м. Ювяскюля, Фінляндія

Координатор:

Професор університету м. Ювяскюля

Тімо Тіхонен

Контакти: тел.: 00358 50 3732125

факс: 00358 14 2602731

е-адреса: timo.tiihonenХУaJ@bЗ‚yЪjyu.fi

Партнерство:

§ Технічний університет м. Кошице, Словаччина

§ Університет м. Коїмбра, Португалія

§ Європейська асоціація центрів забезпечення якості освіти, Бельгія

§ Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна

§ Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

§ Український католицький університет, Україна

§ Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Україна

§ Українська асоціація студентського самоврядування

§ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

§ Державна акредитаційна комісія, Україна

§ Національна академія педагогічних наук України

§ Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Україна

Мета та завдання проекту:

·  Підтримка реформування ВНЗ України шляхом упровадження загальної, інноваційної, політично нейтральної мережі забезпечення якості та підтримки Екосистеми для цієї мережі, яка гарантує взаємне порозуміння і довіру між різними учасниками національного і міжнародного процесів забезпечення якості, а також, прийняття неупереджених рішень у процесі забезпечення якості освіти.

·   Забезпечення організаційної, інформаційної та технічної підтримки системи забезпечення якості освіти, яка базується на «трикутнику знань»: освіта-інновації-дослідження.

·  Забезпечення формальної, уніфікованої системи забезпечення якості освіти (всебічної, прозорої, неупередженої і відкритої для суспільства), що охоплює всі ВНЗ, організації забезпечення якості та інші зацікавлені сторони.

·   Розроблення порталу, на якому буде розміщено Екосистему, для підтримки різних існуючих і нових процесі/систем забезпечення якості; підготовка персоналу ВНЗ та інших організацій із забезпечення якості.

·  Запровадження заходів, спрямованих на розвиток культури, яка визнає необхідність прозорості забезпечення якості для широкого суспільства, використання результатів нових процедур забезпечення якості в практичній діяльності інноваційно-орієнтованих ВНЗ.

·   Підготовка ключових учасників процесу забезпечення якості

Напрями діяльності за проектом:

Вивчення європейських практик із забезпечення якості.

Розроблення національної концепції забезпечення якості.

Розвиток онтології для національної системи забезпечення якості.

Розроблення документації для національної системи забезпечення якості.

Вивчення європейського досвіду з ІТ-підтримки забезпечення якості.

Розроблення нової технології для створення Порталу із забезпечення якості.

Підготовка зовнішніх даних для Порталу.

Пілотне впровадження нового Порталу.

Розроблення документації для Порталу.

Підготовка українських експертів з питань щодо застосування кращих європейських практик у забезпеченні якості.

Підтримка нових практик.

Нові робочі процеси із забезпечення якості.

Розроблення нової нормативної бази із забезпечення якості.

Розвиток перепідготовки персоналу.

Підготовка ключового персоналу ВНЗ, державних та інших структур.

Проведення заходів з розповсюдження результатів проекту (семінари/конференції/круглі столи).

Створення моделі управління для системи забезпечення якості.

Досягнення політичного консенсусу і прийняття рішень стосовно підтримки і впровадження розробленої Екосистеми забезпечення якості.

Розроблення матеріалів для підготовки з нових підходів до забезпечення якості.

Збір відгуків від зацікавлених осіб щодо системи забезпечення якості та її відповідного вдосконалення.

Проведення заходів з контролю якості виконання проекту

Очікувані результати:

I. Уніфікована, формальна і гнучка система забезпечення якості для українських ВНЗ.

II. Національний Портал із забезпечення якості, заснований на розподіленій, формалізованій структурі.

III. Розроблення, затвердження і прийняття нових практик із забезпечення якості та запровадження схем підготовки ключового персоналу ВНЗ, державних та інших структур.

IV. Розповсюдження результатів проекту.

V. Розроблення заходів щодо забезпечення стійкості проекту в майбутньому

Координатор проекту від України:

Харківський національний університет радіоелектроніки http://www.kture.kharkov.ua 

тел.: 0038 0577021807, факс: 0038 0577021013, e-адреса: infoХУaJ@bЗ‚yЪkture.kharkov.ua

Відповідальна особа:

Лєсна Наталя Советівна, проф., проректор з науково-педагогічної роботи

Контакти:  тел.: 0038 0577021492, факс: 0038 0577021013

e-адреса: LesnaХУaJ@bЗ‚yЪkture.kharkov.ua, unisholХУaJ@bЗ‚yЪhit.kharkov.ua

Контактна інформація Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (одного з 8 партнерів з України):

Відповідальна особа:

Ушенко Олександр Григорович,

проректор з наукової роботи

Контакти:

тел.: 0038 0372526235, факс: 0038 0372552914

e-адреса: o.ushenkoХУaJ@bЗ‚yЪchnu.edu.ua

www.chnu.edu.ua

Web-site проекту: http://www.dovira.eu/

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕМПУС-ПРОЕКТ СТРУКТУРНИХ ЗАХОДІВ

 

6-й конкурс

 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterХУaJ@bЗ‚yЪchnu.edu.ua
 © 1999-2015 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В. Дизайн: Антонюк А.М.