Оновлено
2022-12-30
11:18:04

Facebook Instagram


УГОРЩИНА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КРАЇНУ

Угорщина розташована в Центральній Європі між Карпатами, Альпами і Дінарськими горами, проте майже три чверті території країни розташовані на рівнинній місцевості. Населення – близько 10 млн. осіб. Столиця – місто Будапешт. Основною етнічною групою є угорці (мадяри), що складають 97% населення країни.

Державною мовою є угорська, англійська та німецька викладаються всередніх школах в якості другої мови.

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Угорська вища освіта має багату історію. Перший університет був заснований більше 600 років тому, в 1367 році, в місті Печ на півдні Угорщини. Вищі навчальні заклади в Угорщині є акредитованими автономними, державними або недержавними установами.

Система вищої освіти в Угорщині є дуалістичною, тобто йдеться проспівіснування університетів і коледжів. Деякі коледжі входять до складу університетів і мають при них статус «коледжів-факультетів». Університети також можуть пропонувати курси, відповідні за рівнем курсам коледжів. Курс навчання по програмі коледжу (відповідає програмі бакалавра наук) триває від 4 до 5 років, курс навчання за університетською програмою (відповідає програмі магістра наук) від 4 до 5 років. Виняток становлять медичні університети, де тривалість курсу становить 6 років.

У 1999 р. Угорщина приєдналася до Болонської конвенції, первинною метою якої є створення єдиного європейського простору вищої освіти. У рамках цього процесу в вересні 2006 р. на всіх рівнях була введена двоступенева система навчання, відповідна болонській моделі (бакалаврські та магістерські програми).

В даний час система вищої освіти в Угорщині включає в себе 18 державних університетів, один громадський університет, 12 державних коледжів, 26 клерикальних освітніх установ і 9 коледжів, керованих громадськими фондами.

СТИПЕНДІЇ

Угорська рада по стипендіях (HSB) є організацією, що відповідає за розподіл стипендій в Угорщині (офіційний сайт: http://www.scholarship.hu).

У 2005 р. міністр освіти Угорщини заснував фонд стипендій для розвитку мобільності студентів вищих освітніх установ та надання іноземним громадянам можливості підвищити освіту в угорських вищих навчальнихзакладах.

Пропонуються стипендії за такими програмами:

1. Базовий університетський курс (5-10 місяців)

Вступні вимоги: кандидат повинен мати атестат про повну середню освіту і на момент подачі заяви навчатися за програмою бакалаврату абоспеціаліста.

2. Постдипломна освіта (3-21 днів або 1-10 місяців)

Вступні вимоги: кандидат на момент подання заявки повинен вчитися в магістратурі.

3. Аспірантура (1-3 роки)

Вступні вимоги: наявність диплома магістра.

4. Постдокторантура (1-10 місяців)

Вступні вимоги: науковий ступінь кандидата наук.

5. Дослідницька робота для старших викладачів або вчених (3-21 днів або

1-10 місяців).

Вступні вимоги: активна участь у наукових дослідженнях.

6. Літні курси (2-4 тижні)

Ці стипендії надаються за програмами для будь-яких гуманітарних або природничих спеціальностей протягом зазначеного часу. Програми,які пропонуються акредитованими навчальними або дослідницькими установами Угорщини, заздалегідь визначені. Це обмеження також стосується стажувань. Стипендії за постдипломними, аспірантськими, постдокторськими і дослідницькими програмами можуть бути продовжені у виняткових випадках і тільки один раз. Стипендії за базовими університетськими курсами не можуть виділятися на строк, що перевищує 3 роки.

Стипендії діють тільки на час навчання та проведення досліджень на території Угорщини і незастосовні до виробничих практик, заочних та неповних програм навчання. Стипендіати повинні перебувати на території Угорщини весь період дії стипендії.

КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ

Заявки на отримання стипендій можуть подаватися громадянами України (за винятком осіб, які мають дозвіл на проживання в Угорщині). Стипендії на навчання за програмами базового університетського рівня виділяються тільки студентам, які спеціалізуються в області угорської мови та літератури.

1. Кандидати не повинні бути старшими за:

• 30 років (базові університетські курси);

• 40 років (постдипломні курси);

• 35 років (аспірантура);

• 45 років (постдокторантура).

2. Віковий ліміт не встановлюється для кандидатів наступних категорій:

• старші викладачі та дослідники;

• студенти літніх курсів.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

До кожної заяви повинні додаватися 2 копії нижчеперелічених документів(у зазначеному порядку). Всі документи повинні бути представлені на англійській, угорській, німецькій або французькій мові:

• Заява за формою, встановленою Угорською радою по стипендіях (HSB);

• Завірена копія атестату про повну середню освіту (ця вимога не поширюється на кандидатів за програмами постдокторантури, старших викладачів і дослідників, а також художників і музикантів);

• Завірена копія диплома про присудження наукового ступеня та документа про призначенняна посаду. Старші викладачі або дослідники повинні мати вчений ступінь доктора філософії (PhD) або її еквівалент і займати посаду доцента або професора;

• Коротке резюме (CV);

• Короткий план навчання або досліджень (не більше 2 сторінок). Ця вимога не поширюється на програми базового університетської освіти та літні школи;

• мотиваційний лист (тільки для літніх шкіл);

• Сертифікат про володіння угорською мовою. Оскільки викладання ведеться в основному на угорській мові, кандидати повинні продемонструвати рівень володіннямовою, достатній для виконання робочого плану. Як виняток,  приймаюча установа може погодитися прийняти кандидата на безкоштовне навчання незалежно від його рівня володіння угорською мовою;

• Дві рекомендації (одна рекомендація повинна бути представлена від імені організації, в якій працює або навчається кандидат; кандидати на навчання в докторантурі також повинні представити рекомендацію від свого наукового керівника/консультанта). Ця вимога не поширюється на програми базового університетської освіти та літні школи;

• Завірена копія довідки про статус кандидата в організації, в якій він навчається(тільки для студентів базового університетського рівня);

• Офіційне запрошення від приймаючої організації в Угорщині (ця вимога

не поширюється на літні школи). Кандидати на навчання в докторантурі повинні представити запрошення від директора акредитованої угорської організації,які пропонують програми;

• Список публікацій (тільки для докторантури, постдокторантури або дослідницьких програм);

• Медична довідка, що підтверджує фізичну придатність для навчання за обраною програмою.

Кандидати на отримання стипендій в галузі образотворчого мистецтва чи музикиповинні також подати такі додаткові документи та інформацію:

• для художників, графіків і скульпторів: фотографії трьох своїх робіт, а також ескізи (із зазначенням приблизної дати закінчення роботи);

• для музикантів: високоякісні фонограми трьох музичних творів урізних стилях. Композитори повинні представити три партитури.

Кандидати на отримання стипендій в галузі образотворчого мистецтва чи музикив окремих випадках мають також скласти відповідні іспити в приймаючійорганізації в Угорщині. Кандидати на навчання в Музичному університеті ім. Ференца Ліста повинні також направити свої заяви безпосередньо до університету не пізніше 1 березня відповідного року, оскільки проходження вступного іспиту в університеті є обов'язковою умовою для отримання стипендії (навіть для осіб, у яких вже є запрошення). Необхідно також вказати факт одночасного направлення заяви в Угорську раду із стипендій. Подальшу інформацію можна отримати в міжнародному відділі Музичного університету ім. Ференца Ліста (адреса електронної пошти: internationalІ>№Ђ@ёЇЌlfze.hu, тел.: +36 14 62 46 15, +36 14 62 46 16).

Неповні або недбало підготовлені заяви не розглядаються. Документи неповертаються.

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАЯВОК

Кандидати можуть звертатися до відповідних установ своєї країни для з'ясування процедури і термінів подання заяв, які в свою чергу повинні надіслати відібрані ними заяви не пізніше 15 квітня відповідного року і незалежно від інших термінів, Угорська рада по стипендіях (HSB). Ці заяви користуються перевагою. Заяви можуть бути також надіслані і без рекомендації державної установи безпосередньо в HSB за адресою:

BALASSI INTEZET, MOB IRODA. 1519

BUDAPEST PF.385. HUNGARY.

Рішення HSB потім затверджується міністром освіти Республіки Угорщина. Інформація про рішення повідомляється кандидатам в червні відповідного року.

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ?

Угорський рада по стипендіях

Інтернет-сайт: http://www.scholarship.hu

Міністерство освіти Угорщини

Інтернет-сайт: http://www.ok m.gov.hu

 

Посольство Угорщини в Україні

вул. Рейтарська, 33

01034, м. Київ

Тел.: (+38 044) 230-80-01

Факс: (+38 044) 272-20-90

Адреса електронної пошти: KEVІ>№Ђ@ёЇЌkum.hu

 

КОНСУЛЬСЬКИЙ ВIДДIЛ

Телефон(+38 044) 238-63-81, 238-63-82, 238-63-84

Факс(+38 044) 230-80-04

E-mailmissions.kevІ>№Ђ@ёЇЌkum.hu

Робочi години

понедiлок– п’ятниця 09.00-12.00, 14.00-16.00

 

Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді

Канцелярiя

вул. Православна наб., 12

8800, м. Ужгород

Телефон(+38 0312) 61-61-79, 61-40-89

Факс(+38 0312) 63-27-00

E-mailmission.ungІ>№Ђ@ёЇЌkum.hu

Робочi години

понедiлок-четвер 8.00-16.30, п'ятниця 9.00-14.00

 

Міністерство закордонних справ Угорщини, Угорщина в мережі інтернет

Інтернет-сайт: http://www.hungary.hu

Путівник по Угорщині

Інтернет-сайт: http://www.tka.hu/pages/en/index.php?page

Угорська рада з освітньої акредитації

Інтернет-сайт: http://www.mab.hu/english

Громадський фонд Tempus

Інтернет-сайт: http://www.tpf.hu

Інститут Балаші (BalassiInstitute)

Інтернет-сайт: http://www.bbi.hu

Інститут Балашші– це організація, аналогічна за своїми функціями Агентству CampusFrance та Інституту Гете. На сайті Інституту Балашші можназнайти інформацію про курси угорської мови і про різні стипендіальні програми.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterІ>№Ђ@ёЇЌchnu.edu.ua
 © 1999-2015 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В. Дизайн: Антонюк А.М.