Оновлено
2022-12-30
11:18:04

Facebook Instagram


СЛОВЕНІЯ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КРАЇНУ

Словенія – парламентська демократична республіка, розташована між південно-східними Альпами і північною частиною Адріатичного моря. Рівень ВВП на душу населення склав в 2006 р. 14 963 євро, Словенія є однією з найбільш процвітаючих країн Центральної Європи. На словенській мові була написана одна з найстаріших відомих науці пам'ятка слов'янської писемності «Фрейзінгенскі фрагменти», датовані IX століттям.Певна кількість словенців проживає також у сусідніх країнах: в Італії – назаході, Австрії – на півночі, Угорщині - на північному сході і Хорватії - на південно-сході. Столиця країни – місто Любляна. 1 січня 2007 Словенія першою з новихдержав-членів ЄС стала частиною зони обігу євро.

 

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

У Словенії функціонують чотири університети - університет Любляни:

(http://www.uni-lj.si/),університет Марібор (http://www.uni-mb.si/), Приморський університет (http://www.upr.si/) і університет Нова Горіца (http://www.p-ng.si/si/), що включають у свої структури 44 факультети. Крім цього в країні є художні академії, професійні коледжі і десять приватних вищих навчальних закладів (samostojnivisokošolskizavodi).

Перший ступінь університетської освіти

Програми професійної освіти тривають від трьох до чотирьох років. Такі програми пропонуються професійними коледжами, а також деякими факультетами університетів, вони передбачають практичну підготовку в різних областях і закінчуються випускним іспитом. Після завершення програми навчання студенти отримують диплом інженера (inženir) або дипломованого інженера (diplomiraniinženir). Після цього випускники можуть працювати за фахом або продовжувати свою освіту на наступних рівнях.

Другий ступінь університетської освіти

Програми академічної освіти тривають від чотирьох до шести років ізакінчуються захистом дипломної роботи. Після завершення програми навчаннястуденти отримують університетський диплом (univerzitetnadiploma) і професійну кваліфікацію в певній галузі, наприклад: випускник університету(Univerzitetnidiplomirani), випускник академії (akademski), інженер з університетським дипломом (univerzitetnidiplomiraniinženir), викладач (profesor), доктор медицини (doktormedicine) і т.п. Після цього випускники можуть працювати за фахомабо продовжувати свою освіту на наступних рівнях.

Третій ступінь університетської освіти

Програми академічного освіти дають змогу отримати кваліфікації спеціаліста (specialist), магістра природничих / гуманітарних наук (magisterznanosti / umetnosti) ідоктора природничих / гуманітарних наук (doktorznanosti / umetnosti). Вступнівимоги для програм підготовки фахівців (specializacija) включають в себе, як мінімум, закінчений перший ступінь вищої освіти. Програми тривають від одного до двох років і закінчуються захистом дипломної роботи. Кандидати, які успішно захистили дисертацію, отримують кваліфікацію спеціаліста (specialist)в певній галузі спеціалізації. Вступні вимоги для магістерськихпрограм (magisterij) включають в себе завершений другий ступінь вищої освіти, тривають не менше двох років і також закінчуються захистом дисертації.

Студенти, які успішно захистили дисертацію, отримують ступінь магістра природничих наук (magisterznanosti) або магістра гуманітарних наук (magisterumetnosti) в галузях спеціалізації. Чотирирічні програми докторантури, на які кандидати можуть бути зараховані після закінчення другої стадії навчання, ведуть до отриманнянаукового ступеня доктора природничих наук (doktorznanosti) або доктора гуманітарнихнаук (doktorumetnosti) в галузі спеціалізації. Програма докторантури для кандидатів, що мають вчений ступінь магістра (magisterij), триває два роки. Студенти, зараховані на чотирирічну докторську програму, після завершення другої стадії навчання можуть перервати навчання за цією програмою і перейти на програму підготовки магістрів (magisterij).

СТИПЕНДІЇ

Організацією, що здійснює управління державними стипендіями в Словенії, є центр CMEPIUS – центр з підтримки мобільності та європейських програм (CMEPIUS - CentreforMobilityandEuropeanProgrammes / CenterzamobilnostinevropskeprogrameizobraževanjainusposabljanjaSlovenije, http://www.cmepius.si). Іншимджерелом фінансової підтримки студентів і вчених є громадський Науково-освітній фонд Республіки Словенія AdFutura(http://www.ad-futura.si/).

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Щороку Уряд Республіки Словенія оголошує про виділення обмеженої кількості стипендій студентам з країн, з якими підписані двосторонні угоди про програми студентського обміну: Болгарія, Угорщина, Греція, Єгипет, Італія, Ізраїль, КНР, Мексика, Польща, Російська Федерація, Словаччина, Сербія і Чорногорія, Туреччина, Хорватія і Чехія. Деяка кількість стипендій виділяється також кандидатам з Австрії, Німеччини, Японії, Іспанії, Нідерландів, Швеції та Швейцарії.

Форму заяви можна знайти на інтернет-сайті: http://www.cmepius.si/ і за посиланням:http://www.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/bilaterale/KIT/announcement2009-10.doc

ФОНД AD FUTURA

Фонд Adfutura (Науково-освітній фонд Республіки Словенія) був заснованийурядом Республіки Словенія з метою підтримки міжнародного обмінустудентами і дослідниками. Фонд Adfutura розподіляє стипендії, видає позикина навчання і оплачує проживання та інші витрати студентів.

Правила та умови викладені в конкретних заявках на стипендії. Фонд Adfutura працює з трьома основними категоріями заявників:

• словенські студенти (кандидати на університетські та післяуніверситетські програми за кордоном) та іноземні студенти (кандидати на після- університетські програми в словенських вищих навчальних закладах);

• словенські вчені-дослідники (кандидати на дослідницькі програми за

кордоном), іноземні вчені-дослідники (кандидати на спільні програми з словенськими колегами) і словенські вчені-дослідники, які тимчасово працюють за кордоном (кандидати на участь в дослідженнях або конференціях у Словенії);

• іноземні учні середніх навчальних закладів (програми InternationalBaccalaureate у Словенії).

Гранти на спільну дослідницьку та викладацьку роботу в вузах Словенії для словенців, що живуть за кордоном, та іноземних громадян можуть бути надані:

• іноземцям;

• громадянам Словенії, які займаються науковою роботою і викладанням за кордоном.

Додаткові відомості: сайт фонду Adfutura:http://www.ad-futura.si. Тут Ви знайдете більш докладну інформацію щодо надання заявок.

КУРСИ СЛОВЕНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Центр словенської мови для іноземців ставить мету поширення словенської мови, літератури та культури за кордоном. центр працює в рамках відділеннясловенських досліджень гуманітарного факультету університету Любляни і організовує різноманітні навчальні програми для студентів-іноземців, для яких словенська мова є другою. Навчальні курси з словенської мови мають різну тривалість (від 20 до 560 годин), а також відрізняються інтенсивністюі цілями. Найбільшою популярністю користуються курси, що поєднують вивчення словенської мови, суспільного життя та сучасної культури Словенії. Це літні,зимові та річні курси словенської мови, якими цікавиться велика кількість іноземнихстудентів. Для іноземців, які постійно проживають у Словенії, організовуються постійні курси з різних напрямків, включаючи загальні курси словенської мови,короткострокові курси розмовної мови, курси ділової мови, підготовку до іспитів і т.д. центр також приділяє пріоритетну увагу розробці та проведенню курсів для іноземних викладачів словенської мови (як другої іноземної) ізаймається науковими дослідженнями в галузі мовної педагогіки. Стипендії восновному виділяються викладачам словенської та російської мов.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: http://www.centerslo.net/.

ДОДАТКОВІ СТИПЕНДІЇ

Словенська бізнес-школа IEDC Bled-(IEDC-Bled SchoolofManagement), яка в2006 відсвяткувала своє двадцятиріччя, є одним з провідних навчальних закладів такого типу в Європі. Це міжнародний експертний центр в галузі менеджменту та розвитку, місце зустрічі провідних професіоналів бізнесу і чудове академічне середовище для творчого мислення і засвоєння нових знань. Представникивсіх країн світу відвідують курси IEDC, які читають лектори світового рівня зкращих бізнес-шкіл Європи та Північної Америки.

Стипендії доступні для громадян наступних країн:

• деяких країн-членів ЄС (Польщі, Румунії, Угорщини, Чеської Республіки, Словаччини, Болгарії Латвії, Литви, Естонії);

• ряду колишніх республік СРСР (Росії, Україні, Білорусі, Молдови, Грузії);

• колишніх республік Югославії (Боснії і Герцеговини, Сербії, Чорногорії / Косово,Македонії).

Стипендія поширюється тільки на витрати на навчання за річною або дворічною програмою EMBA. Вона покриває від 20% (що становить 4600 євро для річної і 5700 євро для дворічної програми) до 50% вартості навчання (11 500 і 14 250 євро відповідно). Величина стипендії залежить від конкурсу для конкретноїкраїни або регіону і від рівня компетенції кандидата. Сума гранту віднімається відплати за навчання.

Кандидат повинен мати як мінімум трирічний досвід роботи у відповідній

сфері та значні професійні, академічні або / та особисті досягнення.Оскільки робочою мовою програм EMBA є англійська, передбачається, щокандидати повинні добре володіти англійською. Школа IEDC надасть стипендіїкращим кандидатам, відбір буде проводитися з урахуванням академічної кваліфікації,професійних навичок і рівня мотивації, продемонстрованих кандидатами в ході співбесіди.

Кандидати, які мають намір подати заявку на стипендію, повинні заповнити бланк заявки (доступний на сайті IEDC за адресою: http://www.iedc.si/programs/mba/emba/admission/)і надіслати разом з рештою документів письмову заявку на наданнягранту з поясненням своєї мотивації. Документи слід надсилати на ім'я Ms. MojcaMarkizeti, headof EMBA Office, електронною поштою за адресою: embaЫ­о‰@aDњiedc.si

 

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ?

Почесне консульство Республіки Словенія в Україні

вул.Городецького, 17-1, оф.33

01030, м. Київ

Тел:(+38 044) 279-26-00

Факс: (+38 044) 278-77-20

Центр CMEPIUS - Центр з підтримки мобільності та європейських програм

(CentreforMobilityandEuropeanProgrammes / CenterzamobilnostinevropskeprogrameizobraževanjainusposabljanjaSlovenije)

Obzeleznici 16, SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Адреса електронної пошти: neza.pajnicЫ­о‰@aDњcmepius.si

Інтернет-сайт: http://www.cmepius.si

Фонд Adfutura (Науково-освітній фонд Республіки Словенія)

Kotnikova 34, 1000 Ljubljana, Slovenia

Інформаційний центр працює щоденно: 12.00-15.00

Тел.: +386 1434 10 80

Факс: +386 1 434 10 92

Адреса електронної пошти: infoЫ­о‰@aDњad-futura.si

Інтернет-сайт: http://www.ad-futura.si

Міністерство освіти і спорту Словенії

http://www.mss.gov.si/ (є версія на англійській мові в розділі English → Education→InternationalCooperation → Scholarshipsandgrants).

SRCe– Студентський інформаційний центр

Міжнародна штаб-квартира студентської організації університету Любляни

Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenia

Тел: +386 1 438 02 53

Адреса електронної пошти: studentska.svetovalnicaЫ­о‰@aDњkiss.si

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ВІЗИ

Почесне консульство Республіки Словенія в Україні

вул.Городецького, 17-1, оф.33

01030, м. Київ

Тел.: (+38 044) 279-26-00

Факс: (+38 044) 278-77-20

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЫ­о‰@aDњchnu.edu.ua
 © 1999-2015 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В. Дизайн: Антонюк А.М.