Оновлено
2022-12-30
11:18:04

Facebook Instagram


РУМУНІЯ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КРАЇНІ

Румунія знаходиться в південно-східній частині Центральної Європи. З територією в 238 тис. км і населенням в 22,5 млн. осіб вона являє собою приклад середньостатистичної європейської країни.Румунія межує з Болгарією, Угорщиною, Молдовою, Україною, Югославією, її східний кордон омивається Чорним морем. Основною етнічною групою є румуни, становлять 90% від загальної чисельності населення, національні меншини представлені угорцями (7%), циганами, німцями, українцями, турками і татарами. 55% населення Румунії проживає в містах, 45% - у сільській місцевості, причому чисельність деяких сіл сягає 27 тис. жителів. Столиця Румунії – місто Бухарест, в якому проживає більше 2 млн. чоловік. Тут сконцентровано близько 15% національного промислового потенціалу, і сюди прямує понад 50% прямих іноземних інвестицій. У столиці знаходиться понад 30% вищих навчальних закладів, в яких здобувають освіту понад 50% всіх румунських студентів. Інші великі міста з населенням, що перевищує 300 тис. жителів, - Брашов, Клуж, Констанца, Крайова, Тімішоара і Ясси. Румунія – парламентська демократична республіка. Державна мова – румунська, відноситься до групи романських мов. У муніципальних утвореннях, де частка етнічних меншин перевищує 20% населення, в якості офіційної може також використовуватися мова цих меншин.

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

У Румунії здобуття вищої освіти забезпечується навчальними та дослідницькими установами, університетами, інститутами, академіями, консерваторіями та університетськими коледжами. Державний сектор вищої освіти в Румунії включає в себе 49 державних вищих навчальних закладів з 324 філіями, в країні працюють також 20 приватних вузів.Вищі навчальні заклади, як правило, складаються з декількох факультетів, університетських коледжів, відділень, кафедр і невеликих експериментальних лабораторій, що займаються науковими дослідженнями і експериментальним промисловим виробництвом. Факультет є основним функціональним елементом вищого навчального закладу і складається з кафедр або відділень. Навчання на факультеті організовано за принципом спеціалізації, термінів навчання, студентських потоків і груп. Штат факультету складається з професорсько-викладацького складу, студентів, асистентів та адміністративного персоналу. Факультети відрізняються один від одного різними навчальними планами і областями спеціалізацій. Відділення або департамент – це університетський підрозділ, керований ректоратом або радою факультету.Відділення займається навчанням, дослідженнями, плануванням і т.д. На кафедрах – основних структурних підрозділах факультету – ведуться викладання, дослідження, планування, тут працюють лаборанти, які спеціалізуються на певних галузях науки.

Організація навчального року.

Навчальний рік починається в період з середини вересня або жовтня, в залежності від рішення ректорату кожного університету. Ґрунтуючись на принципі самоврядування, університети можуть самостійно встановлювати графік навчання. Кожен навчальний рік розділений на два семестри. Кожен семестр триває 14 тижнів.

Перша ступінь вищої освіти

Базова освіта ділиться на два види:

Перший вид – це короткострокова університетська освіта протягом 2-3 років в університетських коледжах.Після закінчення навчання видається диплом, що засвідчує закінчення коледжу і здачу випускних іспитів (diplomădeabsolvire).Відповідно до закону про освіту випускники коледжів можуть продовжити довгострокову університетську освіту відповідно до умов, встановлених конкретним навчальним закладом.

Другий вид – це довгострокова університетська освіта (4-6-річне навчання в університетах, академіях та консерваторіях), після завершення якого видається університетський диплом, еквівалентний ступеню бакалавра (diplomădelicenţг). Тривалість навчання залежить від обраної спеціалізації:

• 8 семестрів (4 роки) для природничих, гуманітарних, економічних та соціальних наук, права, політичних наук, мистецтва та спорту;

• 10 семестрів (5 років) для інженерів, фармацевтів, фахівців у галузі лісового та сільського господарства;

• 12 семестрів (6 років) для загальної медицини, стоматології, ветеринарії та архітектури.

Другий ступінь вищої освіти

Другий ступінь вищої освіти пропонує спеціалізацію чи продовження освіти в університеті. Це навчання включає в себе:

• поглиблений курс навчання (1-2 роки) для випускників університету, після закінчення видається диплом;

• магістерське навчання (1-2 роки) для випускників університету;

• наукова аспірантура (2-3 роки), організована університетськими вченими радами, які функціонують самостійно, навчання ведеться на міждисциплінарній основі та направлено на підвищення професійної спеціалізації;

• докторантура (4-6 років) пропонується університетами і дослідницькими інститутами у формі денного або вечірнього навчання. Вчений ступінь доктора засвідчується Державною радою з атестації наукових звань, університетських дипломів і сертифікатів;

• університетські курси підвищення кваліфікації тривалістю не більше одногороку, призначені для певних категорій службовців, які не мають диплома університету.Вища освіта в Румунії ділиться на декілька видів: звичайне навчання, скорочені курси і відкрите заочне навчання.

Види дипломів

Що стосується атестації, то існує широкий спектр наукових ступенів, дипломів про освіту і почесних звань, які можна отримати в Румунії.

• Certificat de studii - сертифікат видається студентам, які закінчили навчання у вищому навчальному закладі, але не здали випускних іспитів на здобуття ступеня;

• Diplomă de absolvire a unui colegiu - диплом, що засвідчує закінчення навчання в коледжі і здачу відповідних випускних іспитів;

• Diplomă de licenţă - університетський диплом, еквівалентний ступеню бакалавра;

• Diplomă de magistru / master - диплом магістра;

• Diplomă de studii aprofundate - диплом про завершення курсу поглибленого навчання;

• Diplomă de studii (academice) - диплом наукового аспіранта. Цей диплом присуджується вченою радою при вищому навчальному закладі після навчання по двох-або трирічній програмі аспірантури;

• Diplomă de doctor - диплом доктора наук (PhD). Це вище вчене звання у всіхобластях науки, що присуджується після 4-6 років навчання і завершення наукового дослідження. Це третя ступінь вищої освіти, наступна відразу за магістерським ступенем, і вона також вимагає здачі випускних іспитів та захисту оригінальної дисертації. Володар диплома доктора наук отримує вчений ступінь доктора наук (PhD) у відповідній галузі науки чи мистецтва;

• Doctor honoris Causa - почесне звання, що присуджується вищим навчальним закладом (рішенням ректорату) видатним румунським та іноземним діячам у галузі природничих, технічних і прикладних наук і культури. Іноді це звання присуджується громадським державним та міжнародним діячам у знак визнання їх видатних заслуг.

Міжнародне визнання румунських дипломів.

Румунія підписала Лісабонську конвенцію 1997 року про взаємне визнання європейськими країнами академічних кваліфікацій, вона є також учасником Болонського процесу, мета якого - створення загальноєвропейського простору вищоїосвіти.

Вимоги до вступників

Іноземні громадяни, які бажають навчатися в Румунії, можуть звернутися із заявкою або до Міністерства освіти і наукових досліджень, або у вибраний університетРумунії, для того щоб отримати лист про зарахування.

Необхідні документи:

• заява-анкета;

• завірена копія диплома бакалавра або еквівалент – для студентів;

• завірена копія документа про закінчену вищу освіту для випускниківуніверситетів і докторів наук;

• академічна довідка, перекладена на румунську, англійську, французьку абонімецьку мови;

• сертифікат про знання мови (див. подальші інструкції щодо цього пункту);

• завірена копія свідоцтва про народження;

• завірена копія паспорта;

• медичний страховий поліс.

Форму заяви можна отримати у відділах міжнародного співробітництва Міністерства освіти і наукових досліджень (тел.: + 40 21 314 26 80, факс: + 40 21 312 66 14), в університетах Румунії чи в посольствах Румунії закордоном. Копії всіх документів необхідно вислати до Міністерства освіти, наукових досліджень та інновацій або в обраний університет для того, щоб отримати офіційне підтвердження. Міністерство освіти і наукових досліджень може підписати наказ про зарахування не раніше ніж через 2 місяці з дня отримання повного пакета документів. Оригінали документів повинні бути представлені особисто після прибуття до Румунії. До прибуття до Румунії іноземні студенти повинні завірити документи в посольстві Румунії в їх власній країні, після чого потрібно отримати румунську студентську візу. Зарахування до вищого навчального закладу засноване на відборі поданих заяв. Подаючи заяву для вступу до вузів за такими спеціальностями, як архітектура, мистецтво і спорт, іноземні студенти зобов'язані подати творче портфоліо.Іноземні студенти повинні показати гарне знання мови, якою ведеться викладання (румунської, англійської, французької або німецької). Найчастіше іноземні студенти вивчають румунську мову протягом річних підготовчих мовних курсів. Кандидати, які вільно володіють румунською мовою, можуть пройти тест на знання мови без навчання на підготовчих курсах. Кандидати, які можуть підтвердити, що вони навчалися на румунській мові мінімум 4 роки, не зобов'язані здавати тест з румунської мови або відвідувати підготовчі мовні курси. Підготовчі мовні курси проводять такі університети:

• Політехнічний університет Бухареста

• Університет Бухареста

• Університет Бакеу

• Університет Бабеша-Больяй в Клужі

• Університет Овідія в Констанці

• Університет Крайови

• Університет ім. Олександру Кузи в Яссах

• Університет Пітешті

• Нафтогазовий університет Плоєшті

• Західний університет Тімішоари

Студенти повинні пройти мовні тести протягом навчального року для перевірки їх усних та письмових навичок. Іноземні студенти, які почали вивчати румунську мову на батьківщині або в іншій країні, можуть закінчити навчання в Румунії.Це стає можливим при індивідуальному розгляді кожного випадку і після процедури визнання дипломів.

Терміни подачі заявок

Заява має бути надіслано до Румунії не пізніше 1 вересня (для студентів та випускників університетів); для аспірантів терміни відсутні. На медичних факультетах існує два терміни подачі заявок для аспірантів: 30 листопада і 31 березня наступного року.

СТИПЕНДІЇ

Іноземні громадяни можуть отримати стипендії на навчання, які надаються Румунією в рамках двосторонніх угод з урядами відповідних країн.Стипендії та гранти на навчання в Румунії виділяються також іншими країнами та міжнародними організаціями.

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ?

Посольство Румунії в Україні

вул. Коцюбинського, 8

01030, м. Київ

Телефон(+38 044) 234-52-61, 234-00-40

Факс(+38 044) 235-20-25

E-mail

romaniaќ7$•@пІДб%iptelecom.net.ua

Робочiгодини

Понеділок - п'ятниця 8:30-17:30

 

Консульський вiддiл

Канцелярiя

вул. Бєлінського, 5А

м. Київ

Телефон(+38 044) 238-22-03, 238-23-05

Факс(+38 044) 238-22-05

 E-mailkonsulamb.kiev.roќ7$•@пІДб%adamant.net

Робочi години

понедiлок - п'ятниця 9.00-13:00

 ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РУМУНIЇ В ОДЕСI

вул. Базарна, 31

65062, м. Одеса

Телефон(+38 048) 724-05-32

Факс(+38 0482) 22-09-28

E-mailkonsulroќ7$•@пІДб%paco.net

 ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РУМУНIЇ У ЧЕРНIВЦЯХ

вул. Шкільна, 16

58000, м. Чернiвцi

Телефон(+38 0372) 54-54-34

Факс(+38 0372) 57-54-24, 54-54-45

E-mailkonsulroќ7$•@пІДб%infocom.cv.ua

Міністерство освіти, наукових досліджень та інновацій Румунії

(MinisterulEducaţiei, Cercetării şi InovăriidinRomania)

Інтернет-сайт: http://www.edu.ro


 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterќ7$•@пІДб%chnu.edu.ua
 © 1999-2015 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В. Дизайн: Антонюк А.М.