Оновлено
2022-12-30
11:18:04

Facebook Instagram


НІМЕЧЧИНА

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КРАЇНУ

Німеччина розташована в північній частині Центральної Європи, на Середньоєвропейській рівнині. Країна межує з Польщею, Чеською Республікою, Данією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією та Австрією. Столиця країни – місто Берлін. Чисельність населення – 82,5 млн. осіб (за даними на 2005 р.), при цьому етнічні німці становлять 94,4% населення. До етнічних меншин відносятьсядатчани, турки, італійці, греки, іспанці, словаки й серби. Німеччина є федеративною республікою. Федеральний канцлер керує Кабінетомміністрів. Резиденція уряду знаходиться в Берліні. Президент виконує,в основному, представницькі функції. Федеративна республіка включає в себе 16 земель, кожна з яких має свою конституцію, парламент і уряд.Крім того, в Німеччині розвинена система місцевих органів влади та управління, що налічує кілька тисяч муніципальних адміністрацій.

 

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Система освіти і науки Німеччини має дуже багату історію. В данийчас у країні налічується 340 вищих навчальних закладів. Бажаючі отримативищу освіту в Німеччині можуть вибрати університет або навчальний заклад з університетським статусом: технічний університет, університет прикладних наук (Fachhochschule), вищий мистецький навчальний заклад, консерваторію або інститут кінематографії. Всі державні вузи відкриті для студентів незалежно від їх громадянства і етнічної приналежності.

 

УНІВЕРСИТЕТИ

Університети в Німеччині – це не тільки освітні установи, а й місцяпроведення незалежних фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Факультети і кафедри університетів спеціалізуються в таких областях, як медицина, природничі та технічні науки, мистецтво та гуманітарні науки, правознавство, теологія, економіка та соціальні науки, сільське господарство і лісівництво.

ТЕХНІЧНІ УНІВЕРСИТЕТИ

Як випливає з назви, технічні університети історично спеціалізувалисяна викладанні технічних та інженерних дисциплін. Однак з плином часуці вузи набули більш універсальний характер, і сьогодні студенти технічних університетів можуть також вибрати в якості спеціалізації гуманітарні науки і мистецтво. Але все ж основна увага в цих навчальних закладах, як і раніше приділяється викладанню природничо-наукових і інженерно-технічних дисциплін.

Університет прикладних наук (Fаchhochschule). Все більше студентів віддає перевагу університетам прикладних наук,оскільки курс навчання в них коротше і має велику практичну спрямованість, ніж у класичних університетах з науково-дослідним нахилом.

ВИЩІ ХУДОЖНІ І МУЗИЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Навчання у вищих художніх і музичних навчальних закладах Німеччини направлене на підготовку професійних художників і музикантів, а також викладачів дисциплін художньо-естетичного циклу. Характер і методи навчання у таких навчальних закладах значно відрізняються від прийнятих у традиційному університеті.

ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ, ЩО МАЮТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ СТАТУС

У Німеччині є також освітні установи, які готують вчителівпочаткової школи, молодших класів середньої школи, спеціальних шкіл для дітей з відхиленнями в розвитку і в деяких випадках – викладачів повних середніх шкіл. В цілому, система підготовки вчителів інтегрована в структуру навчання в університетах.

РЕФОРМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ – БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Німецькі ВНЗ переживають епоху змін. Німеччина належить до числа перших європейських держав, що підписали в 1999 році Болонську декларацію про створення єдиного загальноєвропейського освітнього простору. У вузах країн-учасниць вводяться близькі за типом навчальні програми та дипломи, що дають можливість підвищення академічної мобільності, полегшення взаємного визнання дипломів і забезпечення конкурентоспроможності європейських вузів.Головний елемент Болонського процесу, до якого в даний час підключилися 46 держав, це дворівнева система навчання: бакалавр (BA –Bachelor), магістр (MA –Master). Крім цього, ряд країн вже визнали аспірантуру (Promotion) як третій рівень.

Оцінка академічної успішності в рамках Болонського процесу відбувається за Європейською кредитно-модульною системою (ECTS - EuropeanCreditTransferSystem). ECTS оцінює навчальне навантаження студентів за обсягом роботи, необхідного для успішного закінчення навчання. Одна кредитна одиниця ECTS відповідає 30 годинам навчального навантаження.

На даний момент в німецьких вузах існують паралельно дві структури навчання:нова дворівнева система бакалавр – магістр, а також традиційні навчальні програми з отриманням диплома (спеціаліста) або магістра (MagisterArtium) для майбутніх юристів і вчителів.

Станом на вересень 2009 р. загальна кількість навчальних програм в німецьких вузах складає 12 515, з них бакалавр - 5 809, магістр - 4 201, інші - 2 505.

• Бакалавр (Bachelor) – перший диплом, який дає право на професійну діяльність. Тривалість навчання складає 3-4 роки, для допуску необхідний атестат про закінчену середню освіту (Abitur). Для отримання ступеня бакалавра необхідно набрати в залежності від навчального плану від 180 до 240 кредитних одиниць.Бакалаврат дає базові знання за фахом і методичні навички, а такожшироку професійну орієнтацію.

• Магістр (Master) – другий диплом після 1-2 років навчання (60-120 кредитних одиниць). Початок навчання або відразу після бакалаврату, або після декількох років професійної діяльності. У магістратурі робиться акцент на більш глибоку спеціалізацію та на наукову роботу. Магістратура поряд з дипломом фахівця є передумовою для допуску до аспірантури.

• Диплом (спеціаліста) – традиційна форма навчання, яке завершується дипломною роботою, а також письмовими та усними іспитами.

• MagisterArtium– свідоцтво про успішно закінчений курс з гуманітарних та соціальних наук, в рамках якого допускаються різні комбінації дисциплін.

• Державний іспит – форма навчання з медицини, права, фармацевтиці, атакож для вчителів середньої школи, що закінчується держіспитом. Держіспит приймає державна екзаменаційна комісія. Зміст курсів та іспитіврегулюється у законодавчому порядку. Перший держіспит зазвичай теоретичний, другий - завершує цикл професійної практичної підготовки.

• Аспірантура (Promotion) – розглядається в Німеччині як третій ступінь Болонського процесу. Написання дисертації можливо тільки в університетах. Підготовка дисертації (Promotion), пов'язана з проведенням незалежного наукового дослідження, триває протягом 2-4 років після отримання магістерського або еквівалентної ступеня (Diplom / ErstesStaatsexamen / MagisterArtium). Ступінь кандидата наук (Doktor) присвоюється після написання дисертації та успішної здачі усного іспиту або захисту дисертації.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

Бакалаврські та магістерські програми діляться на модулі. Модуль складається з тематично пов'язаних навчальних занять – лекцій, семінарів, практичних робіт і передбачає академічне навантаження від 6 до 10 годин на тиждень. За кожний модуль нараховуються кредитні пункти ECTS. Для закінчення навчання необхідно набрати певну кількість кредитних одиниць.Традиційні навчальні програми, що закінчуються здачею іспитів на дипломспеціаліста, MagisterArtium або держіспит, діляться на два цикли навчання:

• початковий (Grundstudium);

• основний (Hauptstudium).

Вивчення дисциплін початкового циклу в університетах триває в середньому 4 семестри (2 навчальних роки) і закінчується здачею проміжних іспитів (Diplom-Vorprűfung, Zwischenprűfung). Успішна здача цих іспитів дає студенту право продовжувати навчання на другому ступені, тобто перейти на основний цикл навчання (Hauptstudium).

Навчання в рамках основного циклу (Hauptstudium) передбачає поглиблене вивчення дисциплін спеціалізації, триває зазвичай ще 5 семестрів і закінчується випускними іспитами на отримання диплома (Diplom).

ПОЧАТОК І ТРИВАЛІСТЬ НАВЧАННЯ

Навчальний рік поділяється на два семестри. Зимовий семестр починається, як правило, в жовтні, річний – уквітні. Вільний від занять час передбачено для здачі іспитів і проходження практики.Для кожної дисципліни відповідне Положення про навчання встановлюєстандартний термін навчання, протягом якого воно може або має бути завершено. Цей термін включає семестр практики або стажування, а також завершальну фазу іспитів. За традиційними навчальними програмами стандартний термін складає 9-10 семестрів, за бакалаврськими програмами - 6 семестрів, за магістерськими – від 2 до 4 семестрів.

ПРОГРАМИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Стипендії для навчання на літніх курсах німецької мови у вузах Німеччини

Стипендії призначені для студентів 3-го і 4-го курсів всіх спеціальностей з хорошими знаннями німецької мови і викладачів німецької мови вузів у віці до 32 років.

Семестрові стипендії для студентів-германістів

Семестрові стипендії надаються студентам-германістам 3-4 го курсів, які вивчають німецьку мову як іноземну або спеціалізуються на теорії перекладу. Стипендіати навчаються протягом семестру в одному з німецьких державних вищих навчальних закладів.

Поїздки в Німеччину груп іноземних студентів (ознайомчі поїздки / семінари та практичні заняття)

Мета таких поїздок – обмін інформацією в професійній області, проведення екскурсій і зустрічей з німецькими студентами та науковцями, а також семінарів та курсів практичних занять з різних дисциплін.

Стипендії педагогічної служби обмінів (PAD)

Стипендії надаються студентам-германістам 3-5го курсів для стажування внімецьких гімназіях в якості мовних асистентів.

Програми для аспірантів і вчених

Науково-дослідницькі стипендії для аспірантів та молодих вчених

Дослідницькі гранти дозволяють молодим іноземним вченим працювати над реалізацією наукових проектів у вищих навчальних закладах чи науково-дослідних установах Німеччини. Дослідницькі гранти призначені:

• для наукових стажувань на строк до 6 місяців;

• для наукових стажувань на строк до 10 місяців;

• для навчання в аспірантурі та захисту дисертації у Німеччині (до 3 років).

Програма короткострокових стажувань у Німеччині для старшої вікової категорії дослідників всіх спеціальностей (до 65 років). Мета – збір наукового матеріалу, проведення лабораторних, практичних робіт і т.д.

Програма стипендій для колишніх стипендіатів DAAD

Програма повторних запрошень колишніх стипендіатів сприяє підтримціконтактів DAAD з її колишніми річними стипендіатами. Колишні стипендіати, можуть подати заявку на повторне запрошення до Німеччини для реалізації наукових проектів в державному вищому навчальному закладі чи науково-дослідній установі.

Програми післядипломного навчання

Стипендії післядипломного навчання для випускників вузів усіх спеціальностей

Стипендії надаються випускникам вузів усіх спеціальностей для навчання унімецькому вищому навчальному закладі в системі післядипломної освіти з метою отримання додаткової кваліфікації. Після закінчення навчання видається німецьке свідоцтво про вищу освіту (диплом, диплом магістра, сертифікат).

Програма для журналістів

Стипендіальна програма призначена для дипломованих журналістів з досвідом практичної роботи та передбачає навчання протягом 3 місяців в Школі журналістики Вільного університету Берліна (Journalisten-Kolleg FreieUniversitatBerlin).

Стипендії для представників творчих спеціальностей

Стипендії виділяються представникам творчих спеціальностей (образотворчемистецтво, дизайн, кінематографія, музика, архітектура, акторська майстерність, режисура, хореографія і танцювальне мистецтво) для проходження курсу навчання і підвищення кваліфікації протягом одного року в одному з державних вищих навчальних закладів Німеччини без отримання ступеня або кваліфікаційного сертифіката.

Стипендії ЕuropeanRecoveryрrogramme (ERP)

Стипендії надаються випускникам вузів (у тому числі і бакалаврам) економічних спеціальностей для навчання в магістратурі в німецьких вузах.

Спеціальні програми

Стипендії для навчальної практики за програмою IAESTE

Студентам природничих, інженерних, сільськогосподарських і лісогосподарських наук надаються стипендії для проходження практики в Німеччині у вузах і на підприємствах на 2-3 місяці.

 

ДЕ МОЖНА ЗНАЙТИ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ?

Німецька служба академічних обмінів (DeutscherAkademischerAustauschdienst(DAAD))

Основний інтернет-сайт: http://www.daad.de

Представництво в Києві

пр. Перемоги, 37 - НТУУ "КПІ"

корпус 6, поверх 2, к. 31

03056 Київ

 

Тел.: +380 44 406-85-41

Тел./факс: +380 44 406-82-69

Адреса електронної пошти: infoйЖd]L@4е9·Ъdaad.org.ua

Інтернет-сайт: http://www.daad.org.ua

 

Посольство Німеччини в Києві

Канцелярiя

вул. Б.Хмельницького, 25

01901, м. Київ

 

Телефон(+38 044) 247-68-00

Факс(+38 044) 247-68-18

 

E-mailkanzleiйЖd]L@4е9·Ъgerman-embassy.kiev.ua

Webwww.kiew.diplo.de

 

Візовий відділ

вул. Златоустівська, 37-39

01901, м. Київ

 

Телефон(+38 044) 486-67-94, 482-14-77

482-39-74 (візова інформація)

Факс(+38 044) 486-23-89

 

E-mailvisaйЖd]L@4е9·Ъgerman-embassy.kiev.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterйЖd]L@4е9·Ъchnu.edu.ua
 © 1999-2015 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В. Дизайн: Антонюк А.М.