ќновлено
2020-12-30
17:30:44

Facebook Instagram


ѕам'€тайте: чим ран≥ше ¬и почнете збирати ≥нформац≥ю про ц≥кав≥ ¬ам стипенд≥альн≥ програми, тим б≥льше ¬аш≥ шанси на усп≥х. “ому не т€гн≥ть до останнього дн€, а намагайтес€ почати процедуру €комога ран≥ше.

¬ибер≥ть к≥лька програм, що представл€ють дл€ ¬ас потенц≥йний ≥нтерес з точки зору ¬ашоњ спец≥альност≥, ≥ уважно њх вивч≥ть: ознайомитись з докладним описом кожноњ обраноњ програми, наприклад, в≥дв≥давши њњ сайт. ќсобливу увагу сл≥д звернути на зм≥ст програми (в≥н маЇ в≥дпов≥дати ¬ашим науковим ≥нтересам ≥ оч≥куванн€м) ≥ на вимоги до вступник≥в.

як правило, шанси на отриманн€ стипенд≥њ велик≥, €кщо:

• ¬и не м≥н€Їте кардинально свою спец≥ал≥зац≥ю;

• у ¬ас в≥дм≥нна академ≥чна усп≥шн≥сть;

• ¬и волод≥Їте ≥ноземними мовами на високому р≥вн≥;

• ¬и пишете дипломну роботу або ведете досл≥дженн€ з актуальних наукових тем;

• отриман≥ в ™вроп≥ знанн€ спри€тимуть розвитку культурних, економ≥чних чи пол≥тичних в≥дносин м≥ж Ївропейськими крањнами та ”крањною;

• ¬и впевнен≥ у своЇму усп≥ху.

«найд≥ть на сайт≥ вибраноњ програми або орган≥зац≥њ, що њњ пропонуЇ, бланк за€вки (applicationform), список необх≥дних документ≥в ≥ крайн≥й терм≥н подач≥ за€вки. ”важно заповн≥ть за€вку ч≥тким почерком.

ѕам'€тайте: правильно оформлен≥ документи – запорука вашого усп≥ху.

 

ќ–≤™Ќ“ќ¬Ќ»… ѕ≈–≈Ћ≤  ƒќ ”ћ≈Ќ“≤¬

1.  оп≥€ диплому про вищу осв≥ту з вкладишем або академ≥чна дов≥дка про прослухан≥ курси та отриман≥ оц≥нки. ÷≥ документи повинн≥ бути переведен≥ на ≥ноземну мову та нотар≥ально засв≥дчен≥. јпостиль на ц≥ документи ставити не потр≥бно (€кщо не обумовлено ≥накше). Ќа додаток до цих документ≥в може знадобитис€ резюме вашоњ дипломноњ роботи (його переклад).

2. CV (резюме): ваша контактна ≥нформац≥€, коротк≥ в≥домост≥ про здобуту осв≥ту, профес≥йний досв≥д, знанн€ ≥ноземних мов ≥ т.п. «азвичай вимоги до складанн€ CV представлен≥ на сайт≥ програми. ¬ ≥ншому випадку ви можете звернутис€ до будь-€коњ пошуковоњ системи в мереж≥ ≤нтернет ≥з запитом «як писати резюме / €к писати CV». —л≥д критично п≥д≥йти до результат≥в пошуку ≥ вибрати той вар≥ант, €кий вам б≥льше п≥дходить. Ќеобх≥дно мати на уваз≥, що:

• пр≥звище та ≥м'€ в ≥ноземн≥й верс≥њ резюме повинн≥ бути вказан≥ так, €к вони написан≥ в ¬ашому закордонному паспорт≥;

• адресу рекомендуЇтьс€ писати трансл≥терац≥Їю;

• при написанн≥ ¬ашого номера телефону не забудьте вказати код крањни та код м≥ста, в €кому ¬и живете;

• у граф≥ «Nationality» вкаж≥ть ¬аше громад€нство, а не нац≥ональн≥сть;

• рекомендуЇтьс€ створити спец≥альну коректну адресу електронноњ пошти дл€ сп≥лкуванн€ з орган≥зац≥€ми, що пропонують стипенд≥њ, ≥ вказати його в резюме.

ѕам'€тайте, що правильно зазначена ≥нформац≥€ дозволить жур≥ зв'€затис€ з ¬ами ≥ уточнити, що його ц≥кавл€ть. Ќе перевантажуйте резюме незначними детал€ми: вказуйте ту ≥нформац≥ю, €ка може представити ¬ас з кращого боку ≥ в≥дпов≥даЇ вимогам до кандидата на стипенд≥ю.

3. ≈се (мотивац≥йний лист). ÷ьому документу в≥дб≥ркова ком≥с≥€ надаЇ великого значенн€. —тандартний розм≥р есе – приблизно 500 сл≥в. як правило, мотивац≥йний лист складаЇтьс€ з короткого вступу («Ўановн≥ пан≥ та панове, € хот≥в би представити мою кандидатуру на ...»), двох основних частин ≥ висновку ("ƒ€кую ¬ам за розгл€д моЇњ кандидатури ...»). ” перш≥й частин≥ рекомендуЇтьс€ вказати своњ академ≥чн≥ та/або профес≥йн≥ дос€гненн€, у друг≥й – лог≥чно перейти безпосередньо до мотивац≥й:

• чому ¬и хочете вчитис€ у вибран≥й крањн≥ / ¬Ќ«;

• що конкретно ¬и хочете вивчати;

• €к / де ¬и хочете застосувати отриман≥ знанн€ (профес≥йний проект) та ≥нше.

якщо резюме – це короткий опис ¬ашого навчанн€, досв≥ду роботи ≥ знанн€ ≥ноземних мов, то мотивац≥йний лист покликане показати ¬аше вм≥нн€ по€снювати, розм≥рковувати, переконувати ≥ приводити аргументи. ѕри його написанн≥ не рекомендуЇтьс€ коп≥ювати кл≥ше, знайден≥ в мереж≥ ≤нтернет. ¬оно повинно бути ≥ндив≥дуально, ≥ за ним повинна прогл€датис€ ¬аша особист≥сть.

4. ќф≥ц≥йне п≥дтвердженн€ знанн€ ≥ноземноњ мови, наприклад, IELTS чи TOEFL дл€ англ≥йськоњ мови, TCF / DELF / DALF дл€ французькоњ та т.п.

5. –екомендац≥њ в≥д викладач≥в з проф≥льних предмет≥в (одна або дв≥). –екомендац≥њ повинн≥ бути переведен≥ на ≥ноземну мову, п≥дписан≥ викладачем ≥з зазначенн€м його вчених ступен≥в, контактного телефону та адреси електронноњ пошти.

6.  оп≥€ закордонного паспорта з достатн≥м терм≥ном д≥њ (тобто паспорт повинен бути д≥йсний ще 3 м≥с€ц≥ п≥сл€ запланованоњ дати зак≥нченн€ вашого перебуванн€ в Ївропейськ≥й крањн≥).

7. ≤нш≥ важлив≥ документи: п≥дтвердженн€ профес≥йних стажувань, участ≥ ≥ перемоги в наукових ол≥мп≥адах тощо

«алиште соб≥ коп≥њ вс≥х висланих дл€ участ≥ в конкурс≥ документ≥в.

 

—ѕ≤¬Ѕ≈—≤ƒј

”часть у конкурс≥ на де€к≥ типи стипенд≥й передбачаЇ проходженн€ сп≥вбес≥ди з жур≥. «азвичай вважаЇтьс€, що €кщо ¬ас запросили на сп≥вбес≥ду, то перший етап конкурсу ¬и пройшли. як усп≥шно пройти сп≥вбес≥ду? ќсь де€к≥ рекомендац≥њ:

• ѕодбайте про коректний зовн≥шн≥й вигл€д, будьте прив≥тн≥ ≥ вв≥члив≥.

• ¬≥зьм≥ть з собою коп≥њ вс≥х документ≥в, головн≥ з €ких – резюме та мотивац≥йний лист.

• Ѕудьте готов≥ в≥дпов≥сти на будь-€ке питанн€ про ¬ашенавчанн€, роботу, науков≥ досл≥дженн€ ≥ плани на майбутнЇ (профес≥йний проект), про €к≥ ¬и писали в резюме ≥ мотивац≥йному лист≥.

• Ѕудьте готов≥ в≥дпов≥сти на питанн€ про ¬аш≥ переваги ≥ недол≥ки.

якщо в≥дб≥ркова ком≥с≥€, розгл€нувши ¬ашу кандидатуру, вир≥шить, що ¬и г≥дн≥ отриманн€ стипенд≥њ, ¬ам над≥шлють оф≥ц≥йне пов≥домленн€ за вказаною ¬ами в резюме адресою. ќтримавши його, необх≥дно звернутис€ в консульство або в≥зовий центр крањни майбутнього навчанн€ та подати за€ву на отриманн€ в≥зи. Ќеобх≥дно мати на уваз≥, що процедура отриманн€ в≥зи може зайн€ти багато часу. –екомендуЇтьс€ заздалег≥дь уточнити ≥нформац≥ю про пор€док ≥ строк отриманн€ в≥зи.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterї§м@Єw∆яШхchnu.edu.ua
 © 1999-2015 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬. ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.