Оновлено
2022-12-30
11:18:04

Facebook Instagram


Європейські гранти

Гранти Європейського союзу

Грантові програми Європейського союзу передбачають фінансування проектів у таких сферах: сільське господарство, громадянство, співпраця і розвиток, культура, медіа, економіка-фінанси, освіта, тренінг, зайнятість, енергетика, розширення, навколишнє середовище, охорона здоров’я, виробництво, інформація, інновації, правосуддя, безпека, локальний розвиток, нові технології, публічний менеджмент, дослідження, послуги, телекомунікації, планування міст, туризм, торгівля, транспорт, молодь та ін.

Взяти участь у конкурсі на отримання грантів ЄС можуть приватні і державні організації різних типів: університети, дослідницькі центри, тренінг-центри, громадські організації та ін.

Детальна інформація про найважливіші гранти Європейського союзу розташована на сторінці http://welcomeurope.com/, де представлені понад 450 європейських програм фінансування, а також методологія підготовки проектів, які б відповідали вимогам ЄС.

Детальна інформація (European funding calls for proposal)

Програма "Erasmus Mundus"

Програма "Erasmus Mundus" – це програма Європейського союзу зі співпраці у галузі вищої освіти. "Erasmus Mundus" передбачає близько 100 магістерських курсів найвищого академічного рівня, гранти для 5.000 студентів на проходження цих курсів. Програма надає також викладацькі та дослідницькі стипендії в Європі для понад 1.000 науковців з третіх країн та стільки ж стипендій для науковців ЄС. Крім того, "Erasmus Mundus" підтримає близько 100 партнерств між магістерськими курсами "Erasmus Mundus" та вищими навчальними закладами у третіх країнах.

Програма призначена для:

  • Закладів вищої освіти
  • Студентів, які отримали перший диплом у вищому навчальному закладі
  • Науковців, які викладають або проводять дослідження
  • Персоналу, який безпосередньо працює у сфері вищої освіти
  • Інших державних та приватних закладів, які діють у галузі вищої освіти

Детальніша інформація – на веб-сторінці:
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html

Програма "Tempus"

ПРОГРАМА TEMPUS.

 

Модернізація вищої освіти

Tempus – це програма ЄС з підтримки модернізації систем вищої освіти в країнах-партнерах Західних Балкан, Східної Європи і Центральної Азії, Північної Африки і Близького Сходу. Програма сприяє створенню простору для співпраці в сфері вищої освіти між Європейським Союзом і країнами-партнерами, що оточують його. Tempus сприяє добровільному зближенню (з ініціативами ЄС) у сфері вищої освіти, виходячи з Лісабонської стратегії зі збільшення кількості робочих місць і забезпеченню просування Болонського процесу, покликаному формувати Європейський простір вищої освіти.

 

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ TEMPUS?

Tempus фінансує два типи діяльності шляхом проведення конкурсів. Оголошення про подачу пропозицій на конкурс регулярно розміщуються на веб-сайті: http://ec.europa.eu/tempus

 

1. СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ

Основу Спільних Проектів складає різностороннє партнерство між вищими навчальними закладами в ЄС і країнах-партнерах. Спільні Проекти можуть бути спрямовані на:

розвиток, модернізацію і розповсюдження нових навчальних програм, методів викладання або навчальних матеріалів; розвиток культури забезпечення якості; модернізацію управління та керівництва вищими навчальними закладами; зміцнення ролі вищих навчальних закладів у суспільстві та їх внеску в розвиток навчання протягом всього життя; зміцнення «трикутника знань», представленого освітою, дослідженнями й інноваціями в університетах; заохочення зв'язків із ринком праці, включаючи підтримку підприємництва та створення нових підприємств; сприяння розширенню існуючих тематичних мереж Erasmus і розвитку їх діяльності в країнах-партнерах. Спільні Проекти передбачають невеликі й короткострокові заходи щодо мобільності для студентів, викладацького та адміністративного складу, дослідників і представників підприємств.

 

2. СТРУКТУРНІ ЗАХОДИ

Структурні Заходи сприяють розвитку і реформуванню вищих навчальних закладів і системи вищої освіти в країнах- партнерах з метою покращення їх якості та актуальності, а також зближення з напрямами розвитку в ЄС. Структурні Заходи можуть бути пов'язані з питаннями реформ управління (систем кваліфікацій, забезпечення якості, автономії.) або взаємодії між сферою вищої освіти й суспільством (трудова сфера, інші сектори освіти.). Заходи передбачають проведення досліджень і наукової діяльності, національних, регіональних і тематичних конференцій і семінарів, організацію навчання, консультації з питань формування політики й розповсюдження інформації.

 

СУПУТНІ ЗАХОДИ

Tempus також фінансує певні «Супутні Заходи». На відміну від Спільних Проектів і Структурних Заходів, вони фінансуються шляхом проведення тендеру або укладання рамкових договорів. Ці заходи спрямовані на діяльність із розповсюдження й інформаційну діяльність, включаючи тематичні конференції, дослідження, а також виявлення та використання передового досвіду, консультації із зацікавленими сторонами й т. ін.

 

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ В ПРОГРАМІ TEMPUS

Програма Tempus відкрита для вищих навчальних закладів і органів управління, а також усіх організацій і підприємств, безпосередньо пов'язаних із вищою освітою.

Зацікавленим у поданні заявки на отримання фінансування в рамках Tempus слід звертатися до веб-сайту, на якому регулярно публікуються оголошення про конкурси: http://ec.europa.eu/tempus

Tempus сприяє просуванню політики ЄС у сфері вищої освіти. Європейська Комісія тісно співпрацює з країнами-членами в сфері вищої освіти, підтримуючи реформування систем вищої освіти в Європі з метою їхнього гармонійного розвитку, гнучкості й більшої відповідності до потреб суспільства. Зокрема, університетам Європи, що стикаються з викликами глобалізації, необхідні реформи з реалізації всього їхього потенціалу в прагненні до зростання та збільшення робочих місць, а також побудови заснованого на знаннях європейського суспільства. Разом із країнами-членами Європейська Комісія приділяє увагу трьом основним сферам реформ у галузі вищої освіти: реформування навчальних програм, вдосконалення управління, реформи фінансування. Ці напрями, безумовно, пов'язані з Болонським процесом, метою якого є створення Європейського простору вищої освіти. Болонський процес привів у дію ряд реформ, викликаних необхідністю зробити системи вищої освіти в Європі більш сумісними і порівнюваними між собою, більш конкурентоздатними та привабливими для громадян Європи, для мешканців і учених з інших континентів. Через такі програми, як Tempus, Європейська Комісія прагне сприяти названим ініціативам. Мета Європейського простору вищої освіти – надати громадянам можливість вибору широкого спектру високоякісних програм навчання, забезпечуючи при цьому спрощені процедури визнання кваліфікацій. Для досягнення цих амбітних цілей сформульовано три пріоритети: формування системи зіставлюваних ступенів, європейське вимірювання в забезпеченні якості, визнання ступенів і термінів навчання за кордоном.

Детальніша інформація про Болонський процес міститься на http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html

Детальнішу інформацію про Tempus можна знайти на сторінці:
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterф†<Ш@SШ_ыchnu.edu.ua
 © 1999-2015 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В. Дизайн: Антонюк А.М.