Оновлено
2019-12-30
17:30:44

FacebookВІДДІЛ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

 

Діяльність

Відділ міжнародних зв’язків (ВМЗ) Чернівецького національного університету – це інформаційно-аналітичний центр, зорієнтований на аналітичну діяльність, яка обумовлює розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету ЧНУ в світовому співтоваристві. Водночас це координуючий структурний підрозділ усього університету, створений для розробки та впровадження стратегії міжнародної діяльності, розширення й поглиблення міжнародних зв’язків, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки.

Діяльність відділу здійснюється за такими основними напрямами:

 • академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та науково-дослідницькими організаціями;
 • встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав;
 • допомога студентам та співробітникам університету в участі у міжнародних програмах;
 • залучення до навчання іноземних студентів;
 • запрошення на роботу викладачів, учених-дослідників із вузів інших країн;
 • координація роботи факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів ЧНУ з підвищення ефективності міжнародних договірних відносин із закордонними партнерами;
 • міжнародне співробітництво в культурній та спортивній сферах;
 • надання сервісних послуг щодо прийому закордонних фахівців і студентів у ЧНУ, а також відрядження за кордон науково-дидактичних, адміністративних працівників і студентів університету в рамках договірних відносин із вузами-партнерами або в рамках, виділених міжнародними організаціями грантів;
 • організація мовної практики студентів за кордоном;
 • організація мобільності професорсько-викладацького складу та студентів;
 • підготовка, обробка, збір даних про міжнародні програми, фонди, донорські організації;
 • пошук зарубіжних університетів-партнерів;
 • прийом закордонних делегацій та спеціалістів;
 • реклама університету за кордоном;
 • розробка і впровадження інноваційних проектів;
 • розробка та виконання міжнародних договорів;
 • участь у міжнародних форумах, конференціях, семінарах;
 • участь у міжнародних програмах та проектах із залученням грантів;
 • участь університету в міжнародних університетських та студентських асоціаціях.

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterїї@™•}]Є|chnu.edu.ua
 © 1999-2015 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В. Дизайн: Антонюк А.М.