ќновлено
2018-12-30
17:30:44

FacebookЌовини

2018:04:04
—типенд≥йна програма GFPS  

 

 —типенд≥йна програма дл€ украњнц≥в в Ќ≥меччин≥ пропонуЇ:   

 

 •  щом≥с€чну стипенд≥ю в розм≥р≥ 735 Ївро 
 •  можлив≥сть провести семестр в ун≥верситет≥ Ќ≥меччини на виб≥р 
 •  допомога при зарахуванн≥ в обраний ун≥верситет 
 •  п≥дтримка на м≥сц≥ через активну д≥€льн≥сть м≥сцевих груп GFPS 
 •  безкоштовна участь п≥д час перебуванн€ у двох наукових ≥ культурних сем≥нарах, на початку та в к≥нц≥ семестру    

 

’то може подавати за€вку? ѕодати за€вку можуть

 

 • громад€ни ”крањни, €к≥ пост≥йно проживають на територ≥њ ”крањни,
 • п≥д час поданн€ за€вки та п≥д час перебуванн€ Ї студентами ≥ не дос€гли в≥ку 26 рок≥в
 • Ї студентами денноњ форми навчанн€ 
 • €к≥ ще не були стипенд≥атами довше €к семестр в Ќ≥меччин≥
 • €к≥ в≥дпов≥дають вимогам посольства ‘едеративноњ –еспубл≥ки Ќ≥меччини в  иЇв≥.
 • р≥вень волод≥нн€ н≥мецькою мовою (¬2) 
 • виступають на захист≥ прав громадського сусп≥льства ≥ ц≥кавл€тьс€ Ївропейськими ≥де€ми   

 

 ћ≥сце навчанн€ 

ѕ≥д час поданн€ за€вки потр≥бно вказати назви трьох м≥ст, в €ких ви б хот≥ли навчатис€. ѕобажанн€ стипенд≥ат≥в будуть врахован≥, проте не завжди можуть бути виконан≥. ÷е залежить в≥д д≥€льност≥ м≥ських груп GFPS, ≥ можливост≥ сп≥впрац≥ з в≥дпов≥дним ун≥верситетом.    

 

ѕроцедура поданн€ за€вки 

ѕоданн€ за€вки проводитьс€ два рази на р≥к у весн€ний (дл€ зимового семестру) та ос≥нн≥й пер≥од (дл€ л≥тнього семестру). 

 

 ≥нцевий терм≥н поданн€ за€в (враховуЇтьс€ час електронноњ подач≥ за€вки): 

дл€ зимового семестру – до 30 кв≥тн€ календарного року 

л≥тнього семестру – до 15 жовтн€ попереднього року перед початком семестру    

 

 онкурсний наб≥р проводитьс€ у два етапи: 

 

 • ¬≥дб≥р ≥ оц≥нюванн€ кандидат≥в по за€вкам 
 • ≤нтерв’ю в≥дбудетьс€ наприк≥нц≥ травн€/жовтн€ у Ћьвов≥ з кандидатами, €к≥ дос€гли найвищоњ оц≥нки в першому етап≥ розгл€ду за€вки на стипенд≥ю   

 

  «аповнен≥ за€вки повинн≥ включати в себе наступн≥ документи

 •  мотивац≥йний лист на одну стор≥нку н≥мецькою та украњнською мовами з обірунтуванн€ участ≥ в стипенд≥йн≥й програм≥ 
 •  план проекту на одну стор≥нку н≥мецькою та украњнською мовами, де детально по€снюЇтьс€, що саме буде реал≥зовано п≥д час перебуванн€ в  Ќ≥меччин≥ 
 •  п≥дтвердженн€ з ун≥верситету на момент поданн€ за€вки про рейтинг (середн≥й бал) кандидата 
 •  дов≥дка з м≥сц€ навчанн€ 
 •  сертиф≥кат або коп≥€ документа, що п≥дтверджуЇ р≥вень знанн€ н≥мецькоњ мови на такому р≥вн≥, щоб ¬и могли в≥льно сп≥лкуватись     

 

ƒо моменту ≥нтерв’ю в  иЇв≥ кандидати повинн≥ самост≥йно сконтактуватис€ з обраним ун≥верситетом ≥ впевнитись, що передбачуваний вами фах та напр€мок Ї на€вним в ун≥верситет≥ та запланований проект може бути реал≥зований. ќбраний вами ун≥верситет повинен мати також можлив≥сть приймати студент≥в з-за кордону. ≤ноземн≥ студенти, €к≥ навчаютьс€ прот€гом одного семестру, €к правило, називаютьс€ „visiting student“, „study abroad student“, „non-degree student“ або „free mover“.

 

 

«авданн€м кандидата Ї самост≥йно отримати ≥нформац≥ю про подачу документ≥в на отриманн€ в≥зи. 

ƒетальн≥шу ≥нформац≥ю ви отримаЇте на сайт≥ посольства ‘–Ќ в  иЇв≥. 

 

¬аш≥ за€вки ¬и маЇте можлив≥сть заповнити на портал≥ GFPS за такою адресою: https://www.gfps.org/bewerbung/deutschland-ukraine/ 

ѕри виникненн≥ будь-€ких запитань з приводу поданн€ за€вки звертайтесь за адресою ukraineх“ Ш…@Крєїдgfps.org

Ѕ≥льше ≥нформац≥њ про програму можете знайти тут

 

  Ќазад
јрх≥в
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterх“ Ш…@Крєїдchnu.edu.ua
 © 1999-2015 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬. ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.