ќновлено
2018-04-06
17:30:44

FacebookЌовини

2017:10:19
¬≥дкрито конкурс на поданн€ за€вок у рамках програми ERASMUS+ в ”н≥верситет "ѕантеон" пол≥тичних ≥ соц≥альних наук (м. јф≥ни, √рец≥€) 

ƒо участ≥ у конкурс≥ допускаютьс€ викладач≥, студенти 2-го, 3-го та 4-го курсу бакалаврськоњ програми та студенти маг≥стерськоњ програми, а також асп≥ранти 1-го та 2-го року навчанн€.

 

 ≥льк≥сть м≥сць та тривал≥сть обм≥ну: 

•    1 стипенд≥€ на 4 м≥с€ц≥ дл€ бакалавр≥в;

•    2 стипенд≥њ на 4 м≥с€ц≥ дл€ маг≥стр≥в;

•    2 стипендњ на 4 м≥с€ц≥ дл€ асп≥рант≥в;

•    1 стипенд≥€ на 7 дн≥в (вкл. 2 дн≥ на дорогу) дл€ Teaching Staff.  

 

” рамках проекту участь у конкурс≥ можуть вз€ти лише студенти, асп≥ранти та викладач≥ кафедри пол≥толог≥њ та державного управл≥нн€ (факультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин)

 

 андидати повинн≥ в≥дпов≥дати таким вимогам: 

•    бути студентом/ асп≥рантом/ викладачем факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин;

•    волод≥ти англ≥йською мовою не нижче р≥вн€ B2;

•    мати висок≥ академ≥чн≥ показники.    

 

Ќеобх≥дн≥ документи (вс≥ документи подаютьс€ јЌ√Ћ≤…—№ ќё ћќ¬ќё)  

 

ƒл€ студент≥в/ асп≥рант≥в:

•    CV (Europass);

•    коп≥€ першоњ стор≥нки закордонного паспорта;

•    мотивац≥йний лист (максимальний обс€г ˗  1 стор. у формат≥ ј4);

•    јпл≥кац≥йна форма (Application Form)

•    *план навчанн€ в ”н≥верситет≥ "ѕантеон" пол≥тичних ≥ соц≥альних наук (Learning Agreement for Studies);

•    список надрукованих праць (дл€ асп≥рант≥в);

•  сертиф≥кат про п≥дтвердженн€ волод≥нн€ англ≥йською мовою (не нижче р≥вн€ ¬2), перевага надаЇтьс€ оф≥ц≥йним мовним сертиф≥катам ≥з в≥дпов≥дним р≥внем волод≥нн€ англ≥йською мовою (TOEFL, IELTS тощо);

•    дов≥дка з деканату про статус студента/ асп≥ранта „Ќ” та њњ переклад, зав≥рений у в≥дд≥л≥ м≥жнародних зв'€зк≥в;

•  виписка з оц≥нками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), €ку необх≥дно перекласти самост≥йно англ≥йською мовою ≥ також зав≥рити у в≥дд≥л≥ м≥жнародних зв'€зк≥в.    

 

*у план≥ навчанн€ необх≥дно набрати ор≥Їнтовно 30 кредит≥в     

 

ƒл€ викладач≥в:

•    CV (Europass);

•    коп≥€ першоњ стор≥нки закордонного паспорта;

•    мотивац≥йний лист (короткий опис запропонований викладацьких заход≥в (4 лекц≥њ/сем≥нари/≥нше), максимальний обс€г – 1,5 стор. у формат≥ ј4);

•  сертиф≥кат про п≥дтвердженн€ волод≥нн€ англ≥йською мовою (не нижче р≥вн€ ¬2), перевага надаЇтьс€ оф≥ц≥йним мовним сертиф≥катам ≥з в≥дпов≥дним р≥внем волод≥нн€ англ≥йською мовою (TOEFL, IELTS тощо);

•    дов≥дка з м≥сц€ роботи та њњ переклад англ≥йською мовою, зав≥рений у ¬ћ«.  

 

ѕерел≥к предмет≥в дл€ студент≥в програми Erasmus+ можна знайти за посиланн€м:  http://erasmus.panteion.gr/index.php/courses-selection     

 

ƒокументи надсилаютьс€ до 31 жовтн€ 2017 року (до 23:59) у сканованому вар≥ант≥ одним файлом у формат≥ PDF (розм≥р файлу не повинен перевищувати 15 мб) електронною поштою на адресу в≥дд≥лу м≥жнародних зв'€зк≥в (interofjN@ШƒПchnu.edu.ua).    

 

“ема листа повинна бути вказана англ≥йською мовою: ERASMUS_PLUS_PANTEION UNIVERSITY _ѕ–≤«¬»ў≈_≤ћ'я_‘ј ”Ћ№“≈“. Ѕудь-€к≥ документи, над≥слан≥ п≥сл€ вказаного терм≥ну, не будуть прийн€т≥ до розгл€ду.     

 

ƒокументи студент≥в будуть передан≥ на розгл€д  ом≥с≥њ з в≥дбору, до складу €коњ ув≥йдуть представники в≥д факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин, представник в≥дд≥лу м≥жнародних зв’€зк≥в та проректор ≥з науковоњ роботи та м≥жнародних зв’€зк≥в „Ќ”.  ом≥с≥€ визначить переможц€ та над≥шле до 5 листопада 2017 року оф≥ц≥йне р≥шенн€ ≥з даними переможц€ до ”н≥верситету "ѕантеон" пол≥тичних ≥ соц≥альних наук.     

 

NB! ”с≥х зац≥кавлених просимо не звол≥кати з поданн€м документ≥в.    

 

 

√раф≥к консультац≥й у ¬ћ«:

ѕонед≥лок (15.00 – 16.30)

„етвер (15.00 – 16.30)

  Ќазад
јрх≥в
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterjN@ШƒПchnu.edu.ua
 © 1999-2015 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬. ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.