Оновлено
2022-12-30
17:30:44

Facebook Instagram


Новини

2020:08:11
Інформація стосовно COVID-19 для іноземних громадян 

 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2” та з урахуванням запровадження карантину на території України Міністерством освіти і науки України заплановано продовження прийому іноземних громадян до 15 грудня 2020 року (замість 01 листопада 2020 року) та до 15 квітня 2021 року (замість 01 березня 2021 року).

 

Вступ іноземних громадян відбувається очно, навчання може бути за очною, дистанційною або заочною формами здобуття освіти, з урахуванням вимог, передбачених стандартами вищої освіти. На сьогодні Постановою передбачено, що особи, які перетинають державний кордон та прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19, підлягають самоізоляції. Оскільки зазначена Постанова встановлює умови проведення карантину до 31 серпня 2020 року, питання про дотримання режиму самоізоляції іноземними вступниками, які прибуватимуть на навчання з вересня 2020 року, буде вирішуватись з урахуванням епідемічної ситуації.

 

 

 

According to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 22, 2020 №641 "On the introduction of quarantine and the stepping up anti-epidemic measures in the area with a significant spread of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS -CoV-2" and taking into account the introduction of quarantine in Ukraine the Ministry of Education and Science of Ukraine envisages to continue the admission of international students until 15 December 2020 (instead of 1 November 2020) and until 15 April 2021 (instead of 1 March 2021).

 

The admission of foreigners shall be held in person, with full-time, distant or part-time modes of study, complying with all the requirements provided by the standards of higher education. Currently, the Resolution envisages that individuals who have crossed the state border and come from the country or are citizens (subjects) of the country with considerable spread of COVID-19, are to observe self-isolation. As the aforementioned Resolution imposes the conditions of quarantine until 31 August 2020, the issues as to observing self-isolation by degree-seeking international students who are to begin the academic year in September 2020 will be addressed with regard to the epidemic situation.

  Назад
Архів
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster}}рЋ@%›Дс)chnu.edu.ua
 © 1999-2015 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В. Дизайн: Антонюк А.М.