ќновлено
2019-12-30
17:30:44

FacebookЌовини

2019:01:18
¬≥дкрито конкурс на поданн€ за€вок в рамках програми GIP (Germanistische Institutionspartnerschaft) до ”н≥верситету м. јуісбуріа (м. јуісбурі, Ќ≥меччина)  

1. ¬» Ћјƒј„≤ 

ƒл€ викладач≥в кафедри германського, загального та пор≥вн€льного мовознавства (факультет ≥ноземних мов) та викладач≥в н≥мецькоњ мови та украњнсько-н≥мецького перекладу, котр≥ працюють на факультет≥ ≥ноземних мов (незалежно в≥д кафедри) та на кафедр≥ сучасних ≥ноземних мов та перекладу факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.

 

¬ажливо: в конкурс≥ можуть брати участь викладач≥, €к≥ мають науковий ступ≥нь! Ѕажаною Ї готовн≥сть апл≥кант≥в провести в ун≥верситет≥ м. јуісбуріа публ≥чну допов≥дь на обрану самост≥йно тему.  —тажуванн€ може в≥дбуватис€ т≥льки п≥д час семестру в ун≥верситет≥ м. јуісбуріа.    

 

 ≥льк≥сть м≥сць та тривал≥сть обм≥ну:

2 стипенд≥њ  по 14 дн≥в.        

 

Ќеобх≥дн≥ документи дл€ кандидат≥в (ус≥ документи потр≥бно подати Ќ≤ћ≈÷№ ќё ћќ¬ќё):

•    CV (Europass);

•    коп≥€ першоњ стор≥нки закордонного паспорта;

•    мотивац≥йний лист (обс€г – 1-2 стор. у формат≥ ј4. ¬казати сферу наукових ≥нтерес≥в, тему допов≥д≥ та обгрунтувати потребу проведенн€ наукового досл≥дженн€ в југсбурз≥);      

 

¬≥дсканован≥ документи потр≥бно над≥слати у PDF-формат≥ до 4 березн€  2019 року (одним файлом). –озм≥р файлу не повинен перевищувати 15 мб. ƒокументи  потр≥бно над≥слати електронною поштою на адресу контактноњ особи по проекту - ќльги  равчук: kravchuk щШ@х≤p€gedankendach.org “ема листа: GIP_AUGSBURG_UNIVERSITY_ѕ–≤«¬»ў≈_≤ћ'я   

 

Ѕудь-€к≥ документи, над≥слан≥ п≥сл€ вказаного терм≥ну, не будуть прийн€т≥ до розгл€ду.                 

 

ќстаточне р≥шенн€ про призначенн€ стипенд≥њ приймаЇ н≥мецька сторона.         

 

” раз≥ виникненн€ запитань звертайтес€ за електронною адресою kravchuk щШ@х≤p€gedankendach.org або interof щШ@х≤p€chnu.edu.ua з пом≥ткою GIP_AUGSBURG UNIVERSITY.  ” лист≥ вкаж≥ть, будь ласка, ¬аше ≥м'€ ≥ сформулюйте питанн€, €ке ¬ас ц≥кавить.         

 

 р≥м цього, ¬и можете звернутис€ за консультац≥Їю у ÷ентр Gedankendach або у в≥дд≥л м≥жнародних зв'€зк≥в „Ќ” у визначен≥ дл€ цього дн≥ (понед≥лок, четвер з 15:00 до 16:30).

 

2. ј—ѕ≤–јЌ“»

ƒл€ асп≥рант≥в факультету ≥ноземних мов, досл≥дженн€ €ких пов’€зан≥ з н≥мецькою л≥нгв≥стикою, н≥мецькомовною л≥тературою та методикою викладанн€ н≥мецькоњ мови.  ѕеребуванн€ може в≥дбуватис€ т≥льки п≥д час семестру в ун≥верситет≥ м. јуісбуріа! 

 

 ≥льк≥сть м≥сць та тривал≥сть обм≥ну:

1 стипенд≥€ на 1 м≥с€ць.        

 

Ќеобх≥дн≥ документи дл€ кандидат≥в (ус≥ документи потр≥бно подати Ќ≤ћ≈÷№ ќё ћќ¬ќё):

•    CV (Europass);

•    коп≥€ першоњ стор≥нки закордонного паспорта;

•    мотивац≥йний лист (обс€г – 1-2 стор. у формат≥ ј4. ¬казати сферу наукових ≥нтерес≥в, обгрунтувати потребу проведенн€ наукового досл≥дженн€ в југсбурз≥);    

  

¬≥дсканован≥ документи потр≥бно над≥слати у PDF-формат≥ до 4 березн€  2019 року (одним файлом). –озм≥р файлу не повинен перевищувати 15 мб. ƒокументи  потр≥бно над≥слати електронною поштою на адресу контактноњ особи по проекту - ќльги  равчук: kravchuk щШ@х≤p€gedankendach.org “ема листа: GIP_AUGSBURG_UNIVERSITY_ѕ–≤«¬»ў≈_≤ћ'я   

 

Ѕудь-€к≥ документи, над≥слан≥ п≥сл€ вказаного терм≥ну, не будуть прийн€т≥ до розгл€ду.                 

 

ќстаточне р≥шенн€ про призначенн€ стипенд≥њ приймаЇ н≥мецька сторона.         

 

” раз≥ виникненн€ запитань звертайтес€ за електронною адресою kravchuk щШ@х≤p€gedankendach.org або interof щШ@х≤p€chnu.edu.ua з пом≥ткою GIP_AUGSBURG UNIVERSITY.  ” лист≥ вкаж≥ть, будь ласка, ¬аше ≥м'€ ≥ сформулюйте питанн€, €ке ¬ас ц≥кавить.         

 

 р≥м цього, ¬и можете звернутис€ за консультац≥Їю у ÷ентр Gedankendach або у в≥дд≥л м≥жнародних зв'€зк≥в „Ќ” у визначен≥ дл€ цього дн≥ (понед≥лок, четвер з 15:00 до 16:30).

 

3. —“”ƒ≈Ќ“»

 

ƒл€ студент≥в 2-х, 3-х, а також  4-х (при умов≥ вступу на маг≥стратуру в „Ќ”) курс≥в кафедри германського, загального та пор≥вн€льного мовознавства (факультет ≥ноземних мов).   

 

 ≥льк≥сть м≥сць та тривал≥сть обм≥ну:     

•    1 стипенд≥€  на зимовий семестр 2019/2020 н.р.;    

 

 андидати повинн≥ в≥дпов≥дати таким вимогам:       

•    бути студентом кафедри германського, загального та пор≥вн€льного мовознавства;    

•    волод≥ти н≥мецькою мовою не нижче р≥вн€ B2;    

•    мати висок≥ академ≥чн≥ показники.              

 

Ќеобх≥дн≥ документи дл€ студент≥в (вс≥ документи потр≥бно подати Ќ≤ћ≈÷№ ќё ћќ¬ќё):          

•    CV (Europass) ;    

•    коп≥€ першоњ стор≥нки закордонного паспорта;    

•    мотивац≥йний лист (максимальний обс€г – 1 стор. у формат≥ ј4);

•    *план навчанн€ в ”н≥верситет≥ јуісбуріа (Learning Agreement for Studies) (маЇ бути п≥дписаний студентом та деканом/заступником декана);

•    дов≥дка про навчанн€ та  переклад н≥мецькою мовою, зав≥рений у в≥дд≥л≥ м≥жнародних зв'€зк≥в;       

•    виписка з оц≥нками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records) та переклад н≥мецькою мовою, зав≥рений у в≥дд≥л≥ м≥жнародних зв'€зк≥в;        

 

*в план≥ навчанн€ необх≥дно набрати ор≥Їнтовно 30 кредит≥в.    

 

ƒл€ в≥д≥браних кандидат≥в буде проведена сп≥вбес≥да, м≥сце та дату €коњ буде пов≥домлено електронною поштою особисто.     

Ѕудь-€к≥ документи, над≥слан≥ п≥сл€ вказаного терм≥ну, не будуть прийн€т≥ до розгл€ду.             

 

≤нформац≥€ про навчальн≥ дисципл≥ни в ”н≥верситет≥ јуісбуріа за посиланн€м:   https://www.philhist.uni-augsburg.de/de/lehrveranstaltungen/ 

 

¬≥дсканован≥ документи потр≥бно над≥слати у PDF-формат≥ до 4 березн€  2019 року (одним файлом). –озм≥р файлу не повинен перевищувати 15 мб. ƒокументи  потр≥бно над≥слати електронною поштою на адресу контактноњ особи по проекту - ќльги  равчук: kravchuk щШ@х≤p€gedankendach.org “ема листа: GIP_AUGSBURG_UNIVERSITY_ѕ–≤«¬»ў≈_≤ћ'я   

 

Ѕудь-€к≥ документи, над≥слан≥ п≥сл€ вказаного терм≥ну, не будуть прийн€т≥ до розгл€ду.                 

 

ќстаточне р≥шенн€ про призначенн€ стипенд≥њ приймаЇ н≥мецька сторона.         

 

” раз≥ виникненн€ запитань звертайтес€ за електронною адресою kravchuk щШ@х≤p€gedankendach.org або interof щШ@х≤p€chnu.edu.ua з пом≥ткою GIP_AUGSBURG UNIVERSITY.  ” лист≥ вкаж≥ть, будь ласка, ¬аше ≥м'€ ≥ сформулюйте питанн€, €ке ¬ас ц≥кавить.         

 

 р≥м цього, ¬и можете звернутис€ за консультац≥Їю у ÷ентр Gedankendach або у в≥дд≥л м≥жнародних зв'€зк≥в „Ќ” у визначен≥ дл€ цього дн≥ (понед≥лок, четвер з 15:00 до 16:30).

 

4. —“»ѕ≈Ќƒ≤я ƒЋя ƒќ—Ћ≤ƒ∆≈ЌЌя

 

ƒл€ студент≥в 1-року маг≥стратури кафедри германського, загального та пор≥вн€льного мовознавства (факультет ≥ноземних мов) ≥ викладач≥ н≥мецькоњ мови та украњнсько-н≥мецького перекладу, котр≥ працюють на факультет≥ ≥ноземних мов (незалежно в≥д кафедри) та на кафедр≥ сучасних ≥ноземних мов та перекладу факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин.

¬ажливо: в конкурс≥ можуть брати участь т≥льки викладач≥, €к≥ не навчаютьс€ оф≥ц≥йно в асп≥рантур≥ та ще не мають наукового ступен€!      

 

 ≥льк≥сть м≥сць та тривал≥сть обм≥ну:

2 стипенд≥њ  по 1 м≥с€цю.        

 

Ќеобх≥дн≥ документи дл€ кандидат≥в (ус≥ документи потр≥бно подати Ќ≤ћ≈÷№ ќё ћќ¬ќё):

•    CV (Europass);

•    коп≥€ першоњ стор≥нки закордонного паспорта;

•    мотивац≥йний лист (максимальний обс€г – 1-2 стор. у формат≥ ј4. ¬казати сферу наукових ≥нтерес≥в, обгрунтувати потребу проведенн€ наукового досл≥дженн€ в југсбурз≥);      

 

« в≥д≥браними кандидатами буде проведена сп≥вбес≥да.      

¬≥дсканован≥ документи потр≥бно над≥слати у PDF-формат≥ до 4 березн€  2019 року (одним файлом). –озм≥р файлу не повинен перевищувати 15 мб. ƒокументи  потр≥бно над≥слати електронною поштою на адресу контактноњ особи по проекту - ќльги  равчук: kravchuk щШ@х≤p€gedankendach.org “ема листа: GIP_AUGSBURG_UNIVERSITY_ѕ–≤«¬»ў≈_≤ћ'я   

 

Ѕудь-€к≥ документи, над≥слан≥ п≥сл€ вказаного терм≥ну, не будуть прийн€т≥ до розгл€ду.                 

 

ќстаточне р≥шенн€ про призначенн€ стипенд≥њ приймаЇ н≥мецька сторона.         

 

” раз≥ виникненн€ запитань звертайтес€ за електронною адресою kravchuk щШ@х≤p€gedankendach.org або interof щШ@х≤p€chnu.edu.ua з пом≥ткою GIP_AUGSBURG UNIVERSITY.  ” лист≥ вкаж≥ть, будь ласка, ¬аше ≥м'€ ≥ сформулюйте питанн€, €ке ¬ас ц≥кавить.         

 

 р≥м цього, ¬и можете звернутис€ за консультац≥Їю у ÷ентр Gedankendach або у в≥дд≥л м≥жнародних зв'€зк≥в „Ќ” у визначен≥ дл€ цього дн≥ (понед≥лок, четвер з 15:00 до 16:30).

  Ќазад
јрх≥в
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster щШ@х≤p€chnu.edu.ua
 © 1999-2015 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬. ƒизайн: јнтонюк ј.ћ.