Updated
2022-12-30
11:18:04

Facebook Instagram
University's Partners

Partner Institution Country Web-site
1 Consortium of the Universities of Republic of Moldova, Romania and Ukraine

Moldova,

Romania, Ukraine

 
2 Bukovinian University Consortium (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Bukovinian State Medical University, Ștefan cel Mare University of Suceava) Romania, Ukraine  
3 European Center, Lublin

Poland, Ukraine

 
4

Consortium of the Universities of Ukraine and Warsaw University

Poland, Ukraine

www.pwsw.pl
5
Consortium for improving the educational system of public administration
Poland, Ukraine  
6 Österreichisches Bibliothek, Wien Austria www.oek.at
7 American councils for international education USA www.americancouncils.org.ua/
8 Organisation internazionale de la francophonie France https://www.francophonie.org/
9 Karl-Franzens-Universität Graz Austria www.uni-graz.at
10 Fachhochschule Technikum Wien Austria www.technikum-wien.at
11
Alpen-Adria Universitaet Klagenfurt Austria www.uni-klu.ac.at
12 Fachhochschule Technikum Kaernten Austria www.fh-kaernten.at
13 ЦБС НАН Беларуси: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» Belarus www.hbc.bas-net.by
14 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы Belarus www.grsu.by
15 Барановичский государственный университет Belarus www.barsu.by
16 Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Belarus www.brsu.brest.by
17 Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова Belarus www.iseu.by
18 Белорусский государственный университет Belarus www.bsu.by/
19 Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Belarus http://igc.by/ru/main-ru/
20 Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия Bulgaria www.uni-vt.bg
21 "Angel Kanchev" University of Ruse

Bulgaria

www.uni-ruse.bg
22 Agricultural university, Plovdiv Bulgaria https://www.au-plovdiv.bg/
23 International Burch University Bosnia and Herzegovina www.ibu.edu.ba/
24 Robert Gordon University Aberdeen United Kingdom https://www.rgu.ac.uk/
25 University of Central Lancashire United Kingdom https://www.uclan.ac.uk/
26 Northern university, Yerevan Armenia https://www.northern.am/index.php/hy/
27 Ukrainian and Georgian Education and Research International Institute Georgia  
28 Tallinn University of Technology Estonia www.ttu.ee/ru
29 Max Stern College of Emek Yezreel Israel www.yvc.ac.il
30 Universidad de Granada Spain https://www.ugr.es/en/
31 Università di Parma
Italy https://en.unipr.it/
32 Казахский национальный педагогический университет имени Абая Kazakhstan http://kaznpu.kz/ru/
33 A. Baitursynov Kostanay State Universiti (KSU) Kazakhstan ksu.edu.kz/en/
34 University of Saskatchewan Canada www.usask.ca
35 VoIPshield Systems Incorporated, Ottawa, Ontario Canada www.voipshield.com
36 University of Manitoba Canada www.umanitoba.ca 
37 Nankai University China www.nankai.edu.cn
38 West Anhui University China http://en.wxc.edu.cn/
39 Tianjin Foreign Studies University China http://www.tjfsu.edu.cn/bindex/
40 Taishan University of Medical Sciences China http://www.tsmc.edu.cn/
41 Taishan University China http://www.tsu.edu.cn/
42  Lanzhou University of Arts and Science China http://www.luas.edu.cn/
43  Jiāngnán Сultural Exchange Center "Silk Road"
China  
44  International Education Center "One Belt One Road" China  
45 Ukrainian Institute of International Education China  
46 Research Institute of Zhejiang University-Taizhou China http://rizt.zju.edu.cn/english/
47

Rīgas Tehnisko universitāti

Latvia

www.rtu.lv

48 Mykolas Romeris University  Lithuania www.mruni.lt
49 Vilnus Gedeminas Technical University Lithuania www.vgtu.lt/index.php
50 Lietuvos edukologijos universitetas  Lithuania www.vpu.lt
51 Центр образования, культуры и дистанционного обучения “Энэида”, г. Битола  Makedonia  
52 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en el Instituto Politecnico Nacional (CINVESTAV-IPN), Unitad Queretaro Mexico www.cinvestav.mx
53 Universitatea de Stat Alecu Russo din Bǎlţi (Alecu Russo State University of Bǎlţi) Moldova   www.usb.md/ro
54 Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău  Moldova www.usm.md
55 Universitatea Liberă Internațională din Moldova, or. Chișinău   Moldova www.ulim.md
56 Universitatea de Studii Europene din Moldova, or. Chișinău Moldova www.usem.md
57 Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere", or. Chișinău  Moldova www.uspee.md
58 Academia de Studii Economice a Moldovei, or. Chișinău Moldova www.ase.md 
59 State University of Phsical Education and Sport Moldova www.usefs.md
60 Universitatea de Stat din Tiraspol Moldova www.ust.md/
61 Institut de Relații Internaționale din Moldova Moldova http://irim.md/ru/
62 Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar Germany www.hfm-weimar.de
63 University of Siegen Germany www.uni-siegen.de
64 Katholischen Fachhochschule Freiburg Germany www.kfh-freiburg.de
65 Westsächsische Hochschule Zwickau Germany www.fh-zwickau.de
66 The Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Germany www.ph-ludwigsburg.de
67 Fachhochschule Lübeck Germany www.fh-luebeck.de
68 ArchitekturForum Lübeck Germany www.architekturforum-luebeck.com
69 Fachhochschule Münster Germany www.en.fh-muenster.de
70 Freien Universität Berlin Germany www.fu-berlin.de
71 Universität Passau Germany www.uni-passau.de
72 Hochschule Aalen Germany www.htw-aalen.de
73 Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Maximilians-Universität München Germany www.ikgs.de
74 Universität Augsburg Germany www.uni-augsburg.de
75 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden Germany

www.oth-aw.de

76 Ukrainian Free University Germany www.ufu-muenchen.de/index.php
77 University of Jena Germany www.uni-jena.de/en/start.html
78 Ruhr-Universität Bochum Germany http://www.ruhr-uni-bochum.de/Index.html
79 Branderburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg Germany http://www.b-tu.de/ 
80 Moldova Institut Leipzig Germany http://home.uni-leipzig.de/mil/
81 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Germany https://www.giz.de/de/html/index.html
82 Michel Vurhio Anwaltskanzlei Germany http://www.ra-vurchio.de/
83 Universität Bayreuth Germany https://www.uni-bayreuth.de
84 Internationales Institut für Hospitality, Ahlbeck Germany  
85 Hochschule RheinMain Germany https://www.hs-rm.de/de/
86 Hochschule Wismar, University of Applied Sciences, Technology, Business and Design Germany www.hs-wismar.de/en/
87 The Norwegian-Ukrainian University Alliance  Norway   
88

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Poland www.tu.kielce.pl
89 Uniwersytet Rzeszowski Poland http://www.ur.edu.pl/
90 Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk  Poland www.isppan.waw.pl
91 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Poland www.ap.krakow.pl
92 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Poland www.wsbip.edu.pl
93 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu Poland  www.pierzchalska.pl
94 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu  Poland  www.pwsw.pl
95 Gdanska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdansku Poland  www.gwsh.gda.pl
96 Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie Poland www.koszalin.gwsh.gda.pl
97 Uniwersytet Warszawski Poland www.uw.edu.pl
98 Uniwersytet Wrocławski  Poland www.uni.wroc.pl
99 Wyższa Szkoła Handlu i Uslug w Poznaniu  Poland www.wshiu.poznan.pl
100 Politechnika Lubelska  Poland www.pollub.pl
101 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Poland www.uj.edu.pl
102 Uniwersytet Łódzki Poland www.uni.lodz.pl
103 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu  Poland www.pwste.edu.pl
104 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Poland www.pwsz.sulechow.pl
105 Warsaw School of Economics  Poland www.sgh.waw.pl
106 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki  Poland www.pk.edu.pl
107 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Poland www.umcs.lublin.pl
108 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza  Poland www.infish.com.pl
109 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie  Poland www.konin.edu.pl
110 Аcademy of Business in Dąbrowa Górnicza Poland  www.wsb.edu.pl
111 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Poland www.ujk.edu.pl
112 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland www.kul.pl
113 Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi  Poland www.wsinf.edu.pl
114 Uniwersytet Szczeciński  Poland www.usz.edu.pl
115 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego  Poland www.pwsz.tarnobrzeg.pl/
116 Consortium "Eastern-European Network of Universities" Poland   
117 AGH University of Science and Technology  Poland www.agh.edu.pl/en
118 Wyższa Szkoła Lingwistyczna Poland www.wsl.edu.pl
119 Akademia Gorniczo-Hutnicza Poland https://www.agh.edu.pl/
120 Akademia Pomorska w Słupsku  Poland www.apsl.edu.pl
121 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  im. Jana Dlugosza w Czestochowie Poland http://www.ujd.edu.pl/
122 Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Poland https://ispan.waw.pl
123 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Poland https://www.up.lublin.pl/
124 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Poland http://pwsz.chelm.pl/
125 Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum
Poland http://pcrf.pl
126

Uczelnia Layarskiego

Poland  
127 University of Bialystok Poland  
128 Politechnika Slaska Poland  
129

Wyzsza Szkola Humanitas

Poland https://www.humanitas.edu.pl/
130 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Poland https://uksw.edu.pl/pl/ 
131 Калужский государственный педагогический университет им. К.Э. Циолковского  Russia www.kspu.kaluga.ru
132 Красноярский государственный торгово-экономический институт  Russia www.kgtei.ru
133 Иши́мский педагоги́ческий институ́т имени П. П. Ершо́ва Russia https://ishim.utmn.ru/
134 Российский государственный гуманитарный университет Russia http://www.rsuh.ru/
135 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики  Russia www.ifmo.ru
136 Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского  Russia www.sgu.ru
137 Северо-Кавказский федеральный университет Russia  www.ncfu.ru
138 Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava Romania www.usv.ro
139 Seminarul teologic liceal ortodox "Sfântul Gheorghe" din Botoşani Romania www.seminarulbotosani.ro
140 Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu", Academia Română Romania www.ince.ro
141 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași Romania www.uaic.ro
142 Universitatea de Vest din Timișoara Romania www.uvt.ro
143 Universitatea din Oradea Romania www.uoradea.ro
144 Universitatea "Ovidius" din Constanța Romania www.univ-ovidius.ro
145 Universitatea din București Romania www.unibuc.ro
146 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu   Romania  www.ulbsibiu.ro
147 Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Romania www.ubbcluj.ro
148 "Georghe Asachi"  Universitatea Tehnică din Iași Romania www.tuiasi.ro
149 Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș
Romania http://uv.cantemir.ro/
150  Institutul de Economie Agrara Romania http://www.eadr.ro/
151  Academia de Studii Economice din Bucuresti Romania https://www.ase.ro/index.asp
152  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Romania http://www.uaiasi.ro/
153  Universitatea Națională de Arte "George Enescu" Iasi Romania https://www.arteiasi.ro/
154  Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" Romania http://www.ucdc.ro/
155 Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu Romania http://www.utgjiu.ro/contact/
156 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad Romania https://www.uav.ro/
157

Univerzitet u Novom Sadu

Serbia www.uns.ac.rs
158 Univerzitet u Kraguvitsu Serbia http://www.kg.ac.rs/
159 Univerzo v Ljubljani Slovenia
www.uni-lj.si
160 Technical University of Kosice  Slovakia   www.tuke.sk
161 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovakia www.upjs.sk
162 Pan-European University, Bratislava  Slovakia   www.paneurouni.com
163 Prešovská univerzita v Prešove  Slovakia   www.unipo.sk
164 Slovak University of Agrikulture in Nitra Slovakia www.uniag.sk/en/
165 Vysoka Skola Ekonomie a Manazmentu Slovakia http://www.vsemvs.sk/
166 University of Portland  USA www.up.edu
167 Lock Haven University of Pennsylvania USA www.lhup.edu
168 University of Massachusetts Lowell  USA www.uml.edu
169 Virginia International University
USA https://www.viu.edu/
170 Adnan Menderes Üniversitesi 
Turkey

https://www.adu.edu.tr/

171
L'Université de Lorraine France www.univ-metz.fr
172 L'Université  Grenoble Alpes
France https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
173 University of Oulu Finland www.oulu.fi/english/
174 Nadace "Nadani Josefa, Marie a Zdeňnky Hlávkových" Czech Republic www.hlavkovanadace.cz
175 Palacky University of Olomouc Czech Republic www.upol.cz
176 Univerzita Karlova v Praze Czech Republic www.cuni.cz

 

 

Your comments: webmasterT3цiч@нТЇ25chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Chernivtsi National University; Programming: Kramar A.V.