Updated
2022-12-30
11:18:04

Facebook Instagram
University's Partners

 

Partner Institution Country Web-site
1 Consortium of the Universities of Republic of Moldova, Romania and Ukraine

Moldova,

Romania, Ukraine

 
2 Bukovinian University Consortium (Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Bukovinian State Medical University, Ștefan cel Mare University of Suceava) Romania, Ukraine  
3 European Center, Lublin

Poland, Ukraine

 
4

Consortium of the Universities of Ukraine and Warsaw University

Poland, Ukraine

www.pwsw.pl
5
Consortium for improving the educational system of public administration
Poland, Ukraine  
6 Österreichisches Bibliothek, Wien Austria www.oek.at
7 American councils for international education USA www.americancouncils.org.ua/
8 Organisation internazionale de la francophonie France https://www.francophonie.org/
9 Karl-Franzens-Universität Graz Austria www.uni-graz.at
10 Fachhochschule Technikum Wien Austria www.technikum-wien.at
11
Alpen-Adria Universitaet Klagenfurt Austria www.uni-klu.ac.at
12 Fachhochschule Technikum Kaernten Austria www.fh-kaernten.at
13 Великотырновский университет им. Святых Кирилла и Мефодия Bulgaria www.uni-vt.bg
14 "Angel Kanchev" University of Ruse

Bulgaria

www.uni-ruse.bg
15 Agricultural university, Plovdiv Bulgaria https://www.au-plovdiv.bg/
16 International Burch University Bosnia and Herzegovina www.ibu.edu.ba/
17 Robert Gordon University Aberdeen United Kingdom https://www.rgu.ac.uk/
18 University of Central Lancashire United Kingdom https://www.uclan.ac.uk/
19 Northern university, Yerevan Armenia https://www.northern.am/index.php/hy/
20 Ukrainian and Georgian Education and Research International Institute Georgia  
21 Tallinn University of Technology Estonia www.ttu.ee/ru
22 Max Stern College of Emek Yezreel Israel www.yvc.ac.il
23 Universidad de Granada Spain https://www.ugr.es/en/
24 Università di Parma
Italy https://en.unipr.it/
25 Казахский национальный педагогический университет имени Абая Kazakhstan http://kaznpu.kz/ru/
26 A. Baitursynov Kostanay State Universiti (KSU) Kazakhstan ksu.edu.kz/en/
27 University of Saskatchewan Canada www.usask.ca
28 VoIPshield Systems Incorporated, Ottawa, Ontario Canada www.voipshield.com
29 University of Manitoba Canada www.umanitoba.ca 
30 Nankai University China www.nankai.edu.cn
31 West Anhui University China http://en.wxc.edu.cn/
32 Tianjin Foreign Studies University China http://www.tjfsu.edu.cn/bindex/
33 Taishan University of Medical Sciences China http://www.tsmc.edu.cn/
34 Taishan University China http://www.tsu.edu.cn/
35  Lanzhou University of Arts and Science China http://www.luas.edu.cn/
36  Jiāngnán Сultural Exchange Center "Silk Road"
China  
37  International Education Center "One Belt One Road" China  
38 Ukrainian Institute of International Education China  
39 Research Institute of Zhejiang University-Taizhou China http://rizt.zju.edu.cn/english/
40

Rīgas Tehnisko universitāti

Latvia

www.rtu.lv

41 Mykolas Romeris University  Lithuania www.mruni.lt
42 Vilnus Gedeminas Technical University Lithuania www.vgtu.lt/index.php
43 Lietuvos edukologijos universitetas  Lithuania www.vpu.lt
44 Центр образования, культуры и дистанционного обучения “Энэида”, г. Битола  Makedonia  
45 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en el Instituto Politecnico Nacional (CINVESTAV-IPN), Unitad Queretaro Mexico www.cinvestav.mx
46 Universitatea de Stat Alecu Russo din Bǎlţi (Alecu Russo State University of Bǎlţi) Moldova   www.usb.md/ro
47 Universitatea de Stat din Moldova, or. Chișinău  Moldova www.usm.md
48 Universitatea Liberă Internațională din Moldova, or. Chișinău   Moldova www.ulim.md
49 Universitatea de Studii Europene din Moldova, or. Chișinău Moldova www.usem.md
50 Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere", or. Chișinău  Moldova www.uspee.md
51 Academia de Studii Economice a Moldovei, or. Chișinău Moldova www.ase.md 
52 State University of Phsical Education and Sport Moldova www.usefs.md
53 Universitatea de Stat din Tiraspol Moldova www.ust.md/
54 Institut de Relații Internaționale din Moldova Moldova http://irim.md/ru/
55 Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar Germany www.hfm-weimar.de
56 University of Siegen Germany www.uni-siegen.de
57 Katholischen Fachhochschule Freiburg Germany www.kfh-freiburg.de
58 Westsächsische Hochschule Zwickau Germany www.fh-zwickau.de
59 The Pädagogische Hochschule Ludwigsburg Germany www.ph-ludwigsburg.de
60 Fachhochschule Lübeck Germany www.fh-luebeck.de
61 ArchitekturForum Lübeck Germany www.architekturforum-luebeck.com
62 Fachhochschule Münster Germany www.en.fh-muenster.de
63 Freien Universität Berlin Germany www.fu-berlin.de
64 Universität Passau Germany www.uni-passau.de
65 Hochschule Aalen Germany www.htw-aalen.de
66 Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Maximilians-Universität München Germany www.ikgs.de
67 Universität Augsburg Germany www.uni-augsburg.de
68 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden Germany

www.oth-aw.de

69 Ukrainian Free University Germany www.ufu-muenchen.de/index.php
70 University of Jena Germany www.uni-jena.de/en/start.html
71 Ruhr-Universität Bochum Germany http://www.ruhr-uni-bochum.de/Index.html
72 Branderburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg Germany http://www.b-tu.de/ 
73 Moldova Institut Leipzig Germany http://home.uni-leipzig.de/mil/
74 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Germany https://www.giz.de/de/html/index.html
75 Michel Vurhio Anwaltskanzlei Germany http://www.ra-vurchio.de/
76 Universität Bayreuth Germany https://www.uni-bayreuth.de
77 Internationales Institut für Hospitality, Ahlbeck Germany  
78 Hochschule RheinMain Germany https://www.hs-rm.de/de/
79 Hochschule Wismar, University of Applied Sciences, Technology, Business and Design Germany www.hs-wismar.de/en/
80 Hochschule Geisenheim University,
Germany https://www.hs-geisenheim.de/
81 The Norwegian-Ukrainian University Alliance  Norway   
82

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Poland www.tu.kielce.pl
83 Uniwersytet Rzeszowski Poland http://www.ur.edu.pl/
84 Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk  Poland www.isppan.waw.pl
85 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Poland www.ap.krakow.pl
86 Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Poland www.wsbip.edu.pl
87 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu Poland  www.pierzchalska.pl
88 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu  Poland  www.pwsw.pl
89 Gdanska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdansku Poland  www.gwsh.gda.pl
90 Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie Poland www.koszalin.gwsh.gda.pl
91 Uniwersytet Warszawski Poland www.uw.edu.pl
92 Uniwersytet Wrocławski  Poland www.uni.wroc.pl
93 Wyższa Szkoła Handlu i Uslug w Poznaniu  Poland www.wshiu.poznan.pl
94 Politechnika Lubelska  Poland www.pollub.pl
95 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Poland www.uj.edu.pl
96 Uniwersytet Łódzki Poland www.uni.lodz.pl
97 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu  Poland www.pwste.edu.pl
98 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Poland www.pwsz.sulechow.pl
99 Warsaw School of Economics  Poland www.sgh.waw.pl
101 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki  Poland www.pk.edu.pl
102 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Poland www.umcs.lublin.pl
103 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza  Poland www.infish.com.pl
104 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie  Poland www.konin.edu.pl
105 Аcademy of Business in Dąbrowa Górnicza Poland  www.wsb.edu.pl
106 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Poland www.ujk.edu.pl
107 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Poland www.kul.pl
108 Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi  Poland www.wsinf.edu.pl
109 Uniwersytet Szczeciński  Poland www.usz.edu.pl
110 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego  Poland www.pwsz.tarnobrzeg.pl/
111 Consortium "Eastern-European Network of Universities" Poland   
112 AGH University of Science and Technology  Poland www.agh.edu.pl/en
113 Wyższa Szkoła Lingwistyczna Poland www.wsl.edu.pl
114 Akademia Gorniczo-Hutnicza Poland https://www.agh.edu.pl/
115 Akademia Pomorska w Słupsku  Poland www.apsl.edu.pl
116 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  im. Jana Dlugosza w Czestochowie Poland http://www.ujd.edu.pl/
117 Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Poland https://ispan.waw.pl
118 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Poland https://www.up.lublin.pl/
119 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie Poland http://pwsz.chelm.pl/
120 Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum
Poland http://pcrf.pl
121

Uczelnia Layarskiego

Poland  
122 University of Bialystok Poland  
123 Politechnika Slaska Poland  
124

Wyzsza Szkola Humanitas

Poland https://www.humanitas.edu.pl/
125 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Poland https://uksw.edu.pl/pl/ 
126 Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava Romania www.usv.ro
127 Seminarul teologic liceal ortodox "Sfântul Gheorghe" din Botoşani Romania www.seminarulbotosani.ro
128 Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu", Academia Română Romania www.ince.ro
129 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași Romania www.uaic.ro
130 Universitatea de Vest din Timișoara Romania www.uvt.ro
131 Universitatea din Oradea Romania www.uoradea.ro
132 Universitatea "Ovidius" din Constanța Romania www.univ-ovidius.ro
133 Universitatea din București Romania www.unibuc.ro
134 Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu   Romania  www.ulbsibiu.ro
135 Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Romania www.ubbcluj.ro
136 "Georghe Asachi"  Universitatea Tehnică din Iași Romania www.tuiasi.ro
137 Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureș
Romania http://uv.cantemir.ro/
138  Institutul de Economie Agrara Romania http://www.eadr.ro/
139  Academia de Studii Economice din Bucuresti Romania https://www.ase.ro/index.asp
140  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Romania http://www.uaiasi.ro/
141  Universitatea Națională de Arte "George Enescu" Iasi Romania https://www.arteiasi.ro/
142  Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" Romania http://www.ucdc.ro/
143 Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu Romania http://www.utgjiu.ro/contact/
144 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad Romania https://www.uav.ro/
145

Univerzitet u Novom Sadu

Serbia www.uns.ac.rs
146 Univerzitet u Kraguvitsu Serbia http://www.kg.ac.rs/
147 Univerzo v Ljubljani Slovenia
www.uni-lj.si
148 Technical University of Kosice  Slovakia   www.tuke.sk
149 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Slovakia www.upjs.sk
150 Pan-European University, Bratislava  Slovakia   www.paneurouni.com
151 Prešovská univerzita v Prešove  Slovakia   www.unipo.sk
152 Slovak University of Agrikulture in Nitra Slovakia www.uniag.sk/en/
153 Vysoka Skola Ekonomie a Manazmentu Slovakia http://www.vsemvs.sk/
154 University of Portland  USA www.up.edu
155 Lock Haven University of Pennsylvania USA www.lhup.edu
156 University of Massachusetts Lowell  USA www.uml.edu
157 Virginia International University
USA https://www.viu.edu/
158 Adnan Menderes Üniversitesi 
Turkey

https://www.adu.edu.tr/

159
L'Université de Lorraine France www.univ-metz.fr
160 L'Université  Grenoble Alpes
France https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
161 University of Oulu Finland www.oulu.fi/english/
162 Nadace "Nadani Josefa, Marie a Zdeňnky Hlávkových" Czech Republic www.hlavkovanadace.cz
163 Palacky University of Olomouc Czech Republic www.upol.cz
164 Univerzita Karlova v Praze Czech Republic www.cuni.cz

 

 

 

 

Your comments: webmasterжї)Ц@И~chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Chernivtsi National University; Programming: Kramar A.V.